Ondanks verschillende betalingsherinneringen- en aanmaningen betaalt uw klant niet de openstaande factuur. Om deze klant toch te dwingen tot betaling, is de vervolgstap een gerechtelijke procedure starten. Vervolgens toetst de rechter of deze vordering terecht in rekening wordt gebracht. Bij een positieve toetsing kan er beslag worden gelegd op goederen of vermogen (zoals banksaldo) van de wederpartij en kunnen de goederen waar beslag op is gelegd verkocht worden. Dit met het uiteindelijke doel dat u uw geld krijgt. Hier hoeft u niet altijd een incassobureau voor in te schakelen. Wanneer de zakelijke vordering lager is dan €25.000 kunt u zelf een incassoprocedure starten. De procedure wordt dan behandeld door de kantonrechter en daarbij is geen advocaat verplicht. In dit artikel bespreken we hoe u dit het beste aanpakt. 

Wanneer zelf een incassoprocedure starten?

Het incassotraject onderscheiden we in drie fases: de minnelijke fase, de gerechtelijke fase en de executoriale fase. In de eerste fase, de minnelijke fase, heeft u geprobeerd om contact te leggen met de klant en de facturen te laten betalen. Lukt dit niet, dan gaat u door naar de gerechtelijke fase waarin uw klant een dagvaarding ontvangt. Nadat het vonnis is uitgesproken door de rechter gaan we door naar de derde en tevens laatste fase: de executoriale fase. Het vonnis wordt uitgevoerd en er wordt beslag gelegd op goederen van uw klant. Zelf een incassoprocedure starten kan besparen op de kosten, er hoeft immers geen derde partij ingeschakeld te worden. Daarnaast behoudt u zelf de controle over het gehele traject. Wel is het van belang dat dit goed aangepakt wordt. Wanneer de rechter de vordering afwijst levert het alsnog niks op en kan het u zelfs geld kosten.


De benodigde kennis

Om de procedure tot een succesvolle uitkomst te brengen is het belangrijk dat u juridisch onderlegd bent. Kennis van de wettelijke vereisten en weten hoe u een eventueel verweer eenvoudig kunt weerleggen zijn hierbij van belang. Ook wanneer een zaak vanzelfsprekend lijkt, kan de vordering afgewezen worden door het missen van een vereiste in de wet. Wanneer u niet over deze kennis beschikt is het aan te raden om de incassoprocedure uit handen te geven. Bij Breyta kunnen we in een zaak zonder verweer alle kosten verhalen op de wederpartij. We kunnen een goede inschatting maken van het verloop van het proces en weten welke kosten precies geëist kunnen worden. U kunt hierbij denken aan incassokosten, rente, en nakosten. Beschikt u zelf over de benodigde juridische kennis, dan kunt u er voor kiezen de incassoprocedure zelf te starten. 

Geeft u de incassoprocedure liever uit handen? Bekijk hier onze werkwijze.

 
Tips om zelf een incassoprocedure te starten

Wanneer u besluit om zelf een incassoprocedure te starten, neemt u hier dan de tijd voor. Zorg dat u alle benodigde documentatie verzameld heeft, en hier een chronologische volgorde in aanbrengt. Een goed begin is immers het halve werk. Daarnaast is het van belang om de vordering helder toe te lichten en te zorgen voor een goede onderbouwing met bewijsstukken en de wet. Details die over het hoofd worden gezien kunnen leiden tot een negatieve uitkomst. Wanneer bijvoorbeeld in een consumentenzaak geen juiste 14-dagen termijn voor de incassokosten is gegeven, wijst de rechter dit af. Dit bedraagt ongeveer 15% van de vordering. Bouw dus een stevig fundament waar u altijd op terug kunt vallen. De rest van de procedure zal dan gemakkelijker verlopen.

Processtukken laten beoordelen

Om vervelende verrassingen te voorkomen is het verstandig om de processtukken vooraf te laten beoordelen. Vaak zijn het de details die een vonnis tot een positieve of negatieve uitkomst kunnen brengen. Als bijvoorbeeld in een dagvaarding niet de juiste toezeggingen worden gedaan, kan het ertoe leiden dat de rechter de vordering niet toewijst en/of behandelt. Als gevolg hiervan betaalt u herstelkosten of krijgt uw procedure een volledige afwijzing. Een ander lastig vraagstuk is de juridische naam van de eiser en de verweerder. Zo is het soms nodig om meerdere partijen aan te spreken om meer kans op succes te hebben bij het incasseren. 


Behaal uw recht

U kiest er voor om zelf een incassoprocedure te starten en u heeft alle benodigde documentatie verzameld. Om de procedure succesvol te laten verlopen is het raadzaam uw stukken door een specialist te laten controleren. Bij Breyta helpen we graag bij het halen van recht! U kunt uw processtukken al vanaf 45 euro door ons laten beoordelen. Samen brengen we uw procedure tot een positieve uitkomst.

Neem contact op met Breyta om uw processtukken te beoordelen. 

× Chat met Breyta