Verzetdagvaarding, verstekvonnis en verzet

Geschreven door Kees Post

29 april 2023

Op een dag ontvang je een brief van de rechtbank met een verstekvonnis waarin je een aanzienlijk bedrag moet betalen. Je wist misschien niet eens dat er een rechtszaak tegen je liep. Je bent in elk geval niet in de rechtzaak verschenen, maar er is wel een uitspraak gedaan in jouw nadeel.

Gelukkig is er een mogelijkheid om in verzet te komen tegen de uitspraak. Wij kunnen je hierbij helpen en leggen in dit artikel uit waar je allemaal op moet letten.

Of je nu een particulier bent of een bedrijf runt, Breyta staat voor je klaar.

We voorzien je van praktische tips en richtlijnen zodat je jouw recht op verdediging succesvol uitoefent.

Dit zijn de vijf belangsrijkste punten over verzetdagvaarding, verstekvonnis en in verzet gaan

  1. Wat een verzetdagvaarding is en wanneer deze wordt gebruikt.
  2. Hoe een verstekvonnis wordt uitgesproken en wat de gevolgen hiervan zijn.
  3. Wat het betekent om verzet aan te tekenen tegen een verstekvonnis.
  4. Hoe ons incassobureau kan helpen bij het schrijven van een verzetdagvaarding en het bieden van verzet.
  5. Belangrijke tips en adviezen voor het omgaan met een verzetdagvaarding en verstekvonnis.
Door Kees Post

Incassospecialist, oprichter van Breyta

Wat is een verzetdagvaarding?

Een verzetdagvaarding is een document waarmee je verzet aantekent tegen een verstekvonnis dat is uitgesproken door de rechter.

Hiermee maak je kenbaar dat je het niet eens bent met de uitspraak uit het verstekvonnis en dat je deze wilt aanvechten. Ook als je het gedeeltelijk eens bent met het verstekvonnis, kan het raadzaam zijn om verzet aan te tekenen.

Bij een verstekvonnis is namelijk door de rechter alleen het bewijs of verhaal van de eiser behandeld. Vaak zitten er meer kanten aan het verhaal.

Met het instellen van verzet, heropent de rechter de procedure en krijg jij de kans om ook jouw verhaal te doen, waardoor de uitspraak uiteindelijk anders kan uitpakken.

Er gelden diverse voorwaarden aan het instellen van verzet. Eén daarvan is dat je het verzet binnen vier weken nadat jij bekend bent geworden met de uitspraak moet instellen.

In de wet zijn verschillende vereisten die duidelijkheid scheppen wanneer de verzettermijn begint te lopen. Wij komen hier later op terug.

Laat je volledig door ons ontzorgen bij het opstellen van een verzetdagvaarding en het bieden van de juiste juridische ondersteuning. Maximaal resultaat! 

Wat is een verstekvonnis?

Een verstekvonnis is een uitspraak van de rechter waarbij de gedaagde partij niet aanwezig was tijdens de rechtszaak. Daarom heet het ook wel: vonnis bij verstek.

Is jou dit overkomen? Misschien was je niet op de hoogte van de zitting of was je om een goede reden niet aanwezig. Dan kan dit vervelende gevolgen voor je hebben. 

Het verstekvonnis is dan alleen gebaseerd op de argumenten van de eisende partij. De kans is groot dat de uitspraak in jouw nadeel is uitgepakt. 

Vervelend, maar geen zorgen! Als incassobureau zijn wij er om je te helpen. We kunnen een verzetdagvaarding voor je opstellen.

Wel is het van groot belang om snel actie te ondernemen. Ben je geconfronteerd met een verstekvonnis, laat je dan vandaag nog door ons adviseren.

Neem direct contact met ons op en onze juridische experts voorzien je graag van professioneel advies.

Een verstekvonnis zuiveren

De eerste stap om een verstekvonnis te zuiveren is verzet aantekenen tegen het verzetvonnis. Dit verzet moet binnen vier weken nadat de verzettermijn begint te lopen worden ingediend. De tweede stap is het doorlopen van de verzetprocedure.

Wanneer begint de verzettermijn te lopen?

De verzettermijn begint niet gelijk te lopen na de uitspraak van de rechter. Hiervoor is een ‘daad van bekendheid’ nodig. Dit kan in grote lijnen op drie manieren:

1. Persoonlijke overhandiging van de Betekening vonnis of (executoriaal) beslag.

De deurwaarder betekent het vonnis of een beslag aan jou, in persoon. Dit houdt in dat de deurwaarder de stukken persoonlijk overhandigd. Als je niet thuis bent en de deurwaarder de stukken door de brievenbus achterlaat, gaat de verzettermijn nog niet lopen.

2. E-mail of telefoongesprek met daad van bekendheid.

Je stuurt bijvoorbeeld een e-mail naar de deurwaarder, waarbij je aangeeft het niet eens te zijn met het vonnis of stelt een regeling voor. Dit kan worden gebruikt door de wederpartij als daad van bekendheid. De termijn van vier weken begint vanaf dan te lopen.

3. Er is beslag gelegd en dit heeft ‘doel getroffen’.

Dit is bijvoorbeeld het geval als er beslag is gelegd op je bankrekening en het geld dat daarop stond is afgedragen aan de deurwaarder. Zodra het geld is afgedragen aan de deurwaarder begint ook hier de verzettermijn te lopen. Dit kan ook het geval zijn bij de eerste afdracht na loonbeslag of beslag op je overige eigendommen.

Zoals te lezen zijn er flink wat variabelen mogelijk. Twijfel je of er nog verzet mogelijk is of om verzet aan te tekenen? Neem dan zo snel mogelijk contact op, om zo te voorkomen dat de uitspraak van de rechter onherroepelijk wordt.

Ik werd geconfronteerd met een verstekveroodeling, aangezien ik de dagvaarding niet had ontvangen. Hierdoor was ik genoodzaakt in verzet te gaan.

In deze situatie heb ik contact opgenomen met Breyta, waar ik snel, deskundig en op een persoonlijke wijze werd bijgestaan.

Na een analyse van de zaak kwam Breyta met een helder plan van aanpak. Dit plan hebben we vervolgens samen succesvol uitgevoerd. Naast de kundigheid heb ik de persoonlijke aanpak en snelheid van communicatie als zeer prettig ervaren.

Geert Menting

Commercial Lead Delegate, Delegate

Verzetprocedure starten

Heb je een verstekvonnis ontvangen waar je het niet mee eens bent?

Dan is het tijd om in actie te komen. Met een verzetdagvaarding kun je in verzet gaan tegen het vonnis en een nieuwe beoordeling van de zaak aanvragen.

Maar waar moet je op letten bij het opstellen van zo’n dagvaarding?

Hier zijn zes essentiële stappen om je te helpen bij het schrijven van een overtuigende verzetdagvaarding.

Verzetprocedure stappenplan

Stap #1
Stap #1

Begrijp de vereisten voor een verzetdagvaarding

Om een verzetdagvaarding correct op te stellen, moet je eerst de wettelijke vereisten begrijpen. Zorg ervoor dat je alle benodigde informatie hebt, zoals de namen en adressen van de eiser en de gedaagde en een duidelijke omschrijving van de redenen voor het verzet.

Stap #2
Stap #2

Verzamel de benodigde informatie

Zorg ervoor dat je alle documenten en informatie hebt die relevant zijn voor jouw zaak.

Dit helpt om de gronden voor het verzet te onderbouwen en de rechtbank te overtuigen dat er redenen zijn om het eerdere vonnis te herzien.

Stap #3
Stap #3
k

Formuleer de gronden voor verzet

Maak duidelijk waarom je het niet eens bent met het eerdere vonnis en waarom je denkt dat de zaak opnieuw moet worden beoordeeld.

Zorg ervoor dat je argumenten feitelijk en juridisch onderbouwd zijn.

Overweeg om juridisch advies in te winnen om je te helpen bij het formuleren van sterke argumenten.

Stap #4
Stap #4

Gebruik de juiste formaten en structuur

Zorg ervoor dat je de juiste juridische terminologie en structuur gebruikt bij het opstellen van de verzetdagvaarding.

Dit zal ervoor zorgen dat de dagvaarding aan de formele eisen van de rechtbank voldoet.

Raadpleeg juridische naslagwerken of schakel onze hulp in om er zeker van te zijn dat je de juiste structuur en indeling hanteert.

Stap #5
Stap #5
R

Controleer de verzetdagvaarding zorgvuldig

Voordat je de verzetdagvaarding indient, is het belangrijk om deze zorgvuldig te controleren op fouten of weglatingen.

Eventuele onnauwkeurigheden of onvolledige informatie kunnen leiden tot vertragingen in de procedure of zelfs tot afwijzing van het verzet.

Vraag ons om de de verzetdagvaarding te controleren voordat je deze indient.

Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder

Als laatste stap moet een gerechtsdeurwaarder de dagvaarding betekenen aan de tegenpartij.

De gerechtsdeurwaarder zal ervoor zorgen dat de dagvaarding op de juiste manier wordt afgeleverd, zodat de verzetprocedure formeel van start kan gaan.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op, om de dagvaarding op de juiste wijze bij de wederpartij te laten betekenen.

Met deze zes stappen als leidraad, ga je zelfverzekerd aan de slag met het opstellen van een verzetdagvaarding om je zaak opnieuw te bepleiten.

Vergeet niet dat juridische zaken complex kunnen zijn en dat het altijd verstandig is om professioneel advies in te winnen als je twijfelt over de volgende stappen.

Wat zijn de gevolgen van een verstekvonnis?

Een verstekvonnis kan behoorlijk vervelende gevolgen hebben voor de gedaagde, zoals beslaglegging op bezittingen of een betalingsregeling

Het is daarom erg belangrijk snel verzet aan te tekenen. Hierdoor krijg je als gedaagde alsnog de kans om je te verdedigen wat onnodige kosten en maatregelen hopelijk voorkomt.

Wil je hulp hierbij? Schakel ons in.

Wij adviseren over de te nemen stappen en schrijven de verzetdagvaarding voor je. Door op tijd verzet aan te tekenen, kan er gezocht worden naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.

Voorkom dat je voor verrassingen komt te staan en schakel ons op tijd in!

Wat kost een verzetprocedure laten opstellen?

Wij hebben veel ervaring met het procederen tegen verstekvonnissen maar ook in het behalen van verstekvonnissen. Hierdoor weten we hoe het mes aan beide kanten kan snijden. 

Omdat elke zaak anders is, maken wij een voorstel op maat in jouw zaak. Je kunt ons inschakelen op basis van uurtarief of in de meeste gevallen ook voor een vaste prijs die we vaststellen op basis van de informatie die jij ons aanlevert.

We gaan pas aan de slag na jouw akkoord. Neem nu contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Wat is het verschil tussen verzet en hoger beroep?

Wanneer een vonnis in jouw nadeel is uitgesproken, zijn er twee opties om in verweer te gaan. Maar wat is het verschil tussen verzet en hoger beroep? Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, zijn het twee verschillende procedures.

  • Verzet is bedoeld om verweer te voeren tegen een verstekvonnis als je niet aanwezig was bij de behandeling van de zaak. Door verzet aan te tekenen, krijg je een nieuwe kans om jouw standpunt te verdedigen.
  • Hoger beroep is bedoeld om verweer te voeren tegen een vonnis waarbij je wel aanwezig was, maar het niet eens bent met de uitspraak. In hoger beroep wordt de zaak opnieuw behandeld door een hogere rechtbank waarbij nieuwe feiten en omstandigheden kunnen worden aangevoerd.

Ons incassobureau kan je helpen bij het maken van de juiste keuze en adviseren over de te volgen stappen.

Kan een deurwaarder executiehandelingen uitvoeren bij verzet tegen verstekvonnis?

Ja, de deurwaarder mag ook na het instellen van verzet nog executiemaatregelen nemen, zoals het leggen van beslag op eigendom of inkomen.

Maar in de meeste gevallen komen wij met de deurwaarder overeen dat de executiemaatregelen worden opgeschort, zolang de verstekprocedure loopt. 

Neem zo snel mogelijk contact met ons op om executiemaatregelen te voorkomen. 

Kan ik zelf een verzetdagvaarding schrijven?

Dat is mogelijk. Als je hier zelf geen ervaring mee hebt en niet juridisch bent onderlegd raden wij het zelf schrijven van een verzetdagvaarding af.

Een kleine fout is voldoende om de uitkomst van de zaak te beïnvloeden. Wij staan je graag bij om dit te voorkomen. Je kunt ons inschakelen om de volledige procedure te voeren of om advies te geven als je zelf de procedure wilt voeren. 

Binnen één werkdag ontvang je een advies en kostenopgave. Geheel vrijblijvend. Wij gaan pas aan de slag na jouw toestemming.

Sparren over jouw incassozaak?

Bel ons gerust op 033-785 8470. 

Dan bespreken wij samen de beste aanpak.

  In één minuut doorverbonden met een incassoprofessional

 Vrijblijvend advies over de beste incasso-aanpak

✅  Op werkdagen van 08:00 – 20:00 uur

  Speciaal voor ondernemers

Veelgestelde vragen over verzet- en verstekdagvaarding

K
L

Wat zijn de griffierechten van een verzetdagvaarding?

De griffierechten zijn al betaald door de eiser bij het starten van de procedure.

De eiser zal de griffierechten nu op jou proberen te verhalen. Je vindt de griffierechten civiel hier terug.

K
L

Hoe verloopt een verzetprocedure?

Het verloop van een verzetprocedure kan je stap voor stap doornemen in onze uitleg over de verzetprocedure.

K
L

Wat is een verzetzaak?

Een verzetzaak is een procedure welke gestart kan worden als een verstekvonnis is uitgesproken.

Dit betekent dat de gedaagde verzet instelt tegen het vonnis en vraagt om een nieuwe behandeling van de zaak.

K
L

Heeft verzet een schorsende werking?

Ja, verzet heeft inderdaad een schorsende werking, bij verzet tegen een verstekvonnis.

De uitvoering van het vonnis wordt opgeschort totdat er een nieuwe uitspraak is gedaan in de rechtzaak.

K
L

Hoe lang nadat een vonnis is uitgesproken kan je in verzet?

Binnen vier weken, nadat je bekend bent geworden met vonnis, gaat de verzettermijn lopen.

Lees op welke drie manieren je bekend kunt worden met een vonnis.

K
L

Hoe lang nadat een vonnis is uitgesproken kan je in verzet?

Binnen 4 weken, nadat je bekend bent geworden met vonnis, gaat de verzettermijn lopen.

Lees op welke 3 manieren je bekend kan worden met een vonnis.

K
L

Wat kan ik doen tegen een verstekvonnis?

Verzet instellen binnen vier weken, nadat je bekend bent geworden met het verstekvonnis.

Dit doe je als je het volledig of op onderdelen niet eens bent met de uitspraak.

Neem zo snel mogelijk contact op met Breyta om de mogelijkheden te bespreken en ga voor het maximale resultaat.

K
L

Kun je in hoger beroep tegen een verstekvonnis?

Nee, hoger beroep is niet mogelijk. Je kan alleen in verzet gaan tegen het vonnis.

Na het doorlopen van de verzetprocedure, wijst de rechter een eindvonnis. Tegen dit eindvonnis kun je in de meeste gevallen wel in hoger beroep gaan.

K
L

Wat is een uitspraak bij verstek?

Een uitspraak bij verstek is een vonnis dat door de rechter wordt uitgesproken wanneer een gedaagde partij niet aanwezig is bij de rechtszaak en geen verweer heeft gevoerd.

Dit leidt tot een beslissing in het voordeel van de eisende partij zonder inhoudelijke beoordeling van de zaak.

Klantervaringen met incassobureau Breyta

Michael Netten
Michael Netten
25. April, 2024.
Professionele aanpak en netjes verzorgd. Aanrader als je iets te incasseren hebt :-)
Rob Quené
Rob Quené
25. April, 2024.
Op een prima manier geholpen! Men denkt mee in oplossingen die voor zowel de klant als het bedrijf het prettigst zijn en het resultaat is zoals gewenst. Uitstekende service!
Dani Dunsbergen
Dani Dunsbergen
8. Maart, 2024.
Ahmet Demirel
Ahmet Demirel
5. Maart, 2024.
We hadden een klant die niet wilde betalen. We hebben Breyta benaderd. Kees was heel duidelijk in zijn communicatie. We werden op de hoogte gehouden tijdens de gehele procedure. De klant heeft uiteindelijk betaald. We zijn superblij met dit bedrijf en zullen het zeker aanraden!
Geert Menting
Geert Menting
4. Maart, 2024.
Ik werd geconfronteerd met een verstekveroodeling, aangezien ik de dagvaarding niet had ontvangen. Hierdoor was ik genoodzaakt in verzet te gaan. In deze situatie heb ik contact opgenomen met Breyta, waar ik snel, deskundig en op een persoonlijke wijze werd bijgestaan door Kees. Na een analyse van de zaak kwam Kees met een helder plan van aanpak. Dit plan hebben we vervolgens samen succesvol uitgevoerd. Naast de kundigheid heb ik de persoonlijke aanpak en snelheid van communicatie als zeer prettig ervaren.
Jan-Willem Logtmeijer
Jan-Willem Logtmeijer
8. Februari, 2024.
Ellie Borgers
Ellie Borgers
9. Januari, 2024.
Alles is keurig geregeld.
Stan SB Woodshop
Stan SB Woodshop
4. Januari, 2024.
Ik wist niet dat het zo makkelijk, duidelijk, vriendelijk en bovendien snel geregeld kon worden. Als ik dit eerder had geweten had het mij een hoop tijd en moeite in het verleden kunnen schelen. Mocht het weer nodig zijn dan maak ik zeker weer gebruik van de diensten van Breyta!
Joëll J
Joëll J
23. November, 2023.
Super fijne ervaring met Breyta en Kees Post Na verschillende slechte recensies van andere partijen te hebben gelezen bij Breyta uitgekomen, die wel veel positieve recensies had. Ik begrijp nu waarom. Na het eerste contact advies gekregen om een pre-incassobrief te sturen. Nadat dit op niks was uitgelopen werd ik netjes gebeld met de vraag of ik het incassotraject wilde starten. Nadat ik hier bevestigend op geantwoord had werd het incassotraject gestart. Tijdens het incassotraject ben ik telkens netjes op de hoogte gehouden door Kees. Als ik laat in de avond belde was er altijd een medewerker aanwezig om mij te woord te staan en een terugbelverzoek achter te laten bij Kees. De volgende dag werd ik dan netjes gebeld door Kees. Uiteindelijk kwam er weinig tot geen (re)actie vanuit mijn debiteur. Toen we op het punt stonden om een gerechtelijke procedure te starten kregen we bericht dat mijn debiteur faillissement gaat aanvragen. Helaas. Ondanks deze domper wil ik Kees en zijn team toch enorm bedanken voor het meedenken en de fijne service tijdens het traject.
Sandra van Heel
Sandra van Heel
22. November, 2023.
Super tevreden over Breyta! Ik zal het iedereen aanraden als je op zoek bent naar een incassobureau die absoluut zijn afspraken nakomt. Ze reageren snel en ze doen er alles aan om je te helpen en houden je goed op de hoogte van de vorderingen.

Lees meer over incassozaken

Factuur niet betaald? 6 tips om betaald te krijgen

Factuur niet betaald? 6 tips om betaald te krijgen

Heb je openstaande facturen die niet worden voldaan? Het is frustrerend wanneer een klant de factuur niet betaalt. De betalingstermijn is verstreken, je hebt goed werk afgeleverd, maar de betaling blijft uit. Voor bedrijven, en zeker voor zzp'ers, is het al snel een...

Dagvaarding opstellen? alles wat je moet weten!

Dagvaarding opstellen? alles wat je moet weten!

Een dagvaarding lijkt misschien ingewikkeld en overweldigend, maar maak je geen zorgen, wij staan klaar om je te helpen! In dit artikel duiken we samen in de wereld van dagvaardingen, ontdekken we wat ze precies inhouden, welke kosten ermee gemoeid zijn, en hoe je...

× Chat met Breyta