Verzetdagvaarding, verstekvonnis en verzet

Geschreven door Kees Post

29 april 2023

Je wordt geconfronteerd met een onverwachte uitspraak van de rechtbank, zonder dat je de kans hebt gehad om je zaak te verdedigen.

Je ontvangt op een dag een brief van een gerechtsdeurwaarder met een verstekvonnis waarin je een aanzienlijk bedrag moet betalen. Je wist misschien niet eens dat er een rechtszaak tegen je liep. Of je hebt nog geen tijd gehad om inhoudelijk op de kwestie te reageren.

Gelukkig is er een mogelijkheid om in verzet te komen tegen de uitspraak. Wij kunnen je hierbij helpen en leggen in dit artikel uit waar je allemaal op moet letten. 

Of je nu een particulier bent of een bedrijf runt, Breyta staat voor je klaar.

We zullen je voorzien van praktische tips en richtlijnen om ervoor te zorgen dat je succesvol je recht op verdediging kunt uitoefenen.

Wat ga je leren over verstekdagvaarding, verstekvonnis en in verzet gaan

  1. Wat een verstekdagvaarding is en wanneer deze wordt gebruikt.
  2. Hoe een verstekvonnis wordt uitgesproken en wat de gevolgen hiervan zijn.
  3. Wat het betekent om verzet aan te tekenen tegen een verstekvonnis.
  4. Hoe ons incassobureau kan helpen bij het schrijven van een verstekdagvaarding en het bieden van verzet.
  5. Belangrijke tips en adviezen voor het omgaan met een verstekdagvaarding en verstekvonnis.
Incassospecialist Kees Post

Incassospecialist, Oprichter van Breyta

Wat is een Verzetdagvaarding?

Een verzetdagvaarding is een document waarmee je verzet aantekent tegen een verstekvonnis dat is uitgesproken door de rechter. 

Dit betekent dat je het niet eens bent met de uitspraak uit het verstekvonnis en dat je deze wilt aanvechten. Ook als je het gedeeltelijk eens bent met het verstekvonnis, kan het raadzaam zijn om verzet aan te tekenen.

Bij een verstekvonnis is namelijk door de rechter alleen het bewijs of verhaal van de eiser behandeld. Vaak zijn er meer kanten aan het verhaal.

Met het instellen van verzet, heropent de rechter de procedure en krijg jij de kans om ook jouw verhaal te doen, waardoor de uitspraak uiteindelijk anders kan uitpakken.

Er gelden diverse voorwaarden aan het instellen van verzet. Eén daarvan is dat je het verzet binnen vier weken nadat jij bekend bent geworden met de uitspraak moet instellen.

Er zijn verschillende vereisten in de wet, waarin duidelijkheid wordt geschept wanneer de verzettermijn begint te lopen. Wij komen hier later op terug. 

Wij kunnen je volledig ontzorgen,  bij het opstellen van een verzetdagvaarding en het bieden van de juiste juridische ondersteuning. Wij raden dit ook aan om zo het maximale resultaat te behalen.

Wat is een verstekvonnis?

Een verstekvonnis is een uitspraak van de rechter waarbij de gedaagde partij niet aanwezig was tijdens de rechtszaak. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor de gedaagde partij. Het kan zijn dat de gedaagde partij niet op de hoogte was van de zitting, of er bewust niet naartoe is gegaan.

Het verstekvonnis wordt dan gebaseerd op de argumenten van de eisende partij en kan nadelig zijn voor de gedaagde partij.

Maar maak je geen zorgen! Als incassobureau zijn wij er om je te helpen. We kunnen je bijstaan tijdens de rechtzaak en een verzetdagvaarding voor je opstellen.

Wacht niet te lang om actie te ondernemen als je geconfronteerd wordt met een verstekvonnis.

Neem direct contact met ons op en onze juridische experts zullen je voorzien van professioneel advies.

Een verstekvonnis zuiveren

e eerste stap om een verstekvonnis te zuiveren is verzet aan te tekenen tegen het verzetvonnis. Dit verzet moet binnen 4 weken nadat de verzettermijn begint te lopen worden ingediend. De tweede stap is het doorlopen van de verzetprocedure.

Wanneer begint de verzettermijn te lopen?

Zoals al eerder vermeld, begint de verzettermijn niet gelijk te lopen na de uitspraak van de rechter. Hiervoor is een ‘daad van bekendheid’ nodig. Er zijn grofweg drie mogelijkheden hiervoor:

1. Persoonlijke overhandiging van de Betekening vonnis of (executoriaal) beslag.

De deurwaarder betekent het vonnis of een beslag aan jou, in persoon. Dit houdt in dat de deurwaarder de stukken persoonlijk overhandigd. Als je niet thuis bent en de deurwaarder de stukken door de brievenbus achterlaat, gaat de verzettermijn nog niet lopen.

2. Email of telefoongesprek met daad van bekendheid.

Je stuurt bijvoorbeeld een e-mail naar de deurwaarder, waarbij je aangeeft het niet eens te zijn met het vonnis of stelt een regeling voor. Dit kan worden gebruikt door de wederpartij als daad van bekendheid. De termijn van vier weken begint vanaf dan te lopen.

3. Er is beslag gelegd en dit heeft ‘doel getroffen’.

Dit is bijvoorbeeld het geval als er beslag is gelegd op uw bankrekening en het geld dat daarop stond is afgedragen aan de deurwaarder. Zodra het geld is afgedragen aan de deurwaarder begint ook hier de verzettermijn te lopen. Dit kan ook het geval zijn bij de eerste afdracht na loonbeslag of beslag op uw overige eigendommen.

Zoals te lezen zijn er flink wat variabelen mogelijk. Twijfel je of er nog verzet mogelijk is om of om verzet aan te tekenen? Neem dan zo snel mogelijk contact op, om zo te voorkomen dat de uitspraak van de rechter onherroepelijk wordt.

Kees-Post-Incasso-Jurist

Vragen over een verzet of verzetdagvaarding?

Vraag het onze incassoprofessional Kees Post

Email of bel 033 – 785 8470

Verzetdagvaarding advies aanvragen

 

Verzetprocedure starten

Heb je een verstekvonnis ontvangen waar je het niet mee eens bent?

Dan is het tijd om in actie te komen. Met een verzetdagvaarding kun je in verzet gaan tegen het vonnis en een nieuwe beoordeling van de zaak aanvragen.

Maar waar moet je op letten bij het opstellen van zo’n dagvaarding?

Hier zijn zes essentiële stappen om je te helpen bij het schrijven van een overtuigende verzetdagvaarding.

Verzetprocedure stappenplan

Stap #1
Stap #1

Begrijp de vereisten voor een verzetdagvaarding

Om een verzetdagvaarding correct op te stellen, moet je eerst de wettelijke vereisten begrijpen. Zorg ervoor dat je alle benodigde informatie hebt, zoals de namen en adressen van de eiser en de gedaagde, en een duidelijke omschrijving van de redenen voor het verzet.

Stap #2
Stap #2

Verzamel de benodigde informatie

Zorg ervoor dat je alle documenten en informatie hebt die relevant zijn voor jouw zaak.

Dit helpt om de gronden voor het verzet te onderbouwen en de rechtbank te overtuigen dat er redenen zijn om het eerdere vonnis te herzien.

Stap #3
Stap #3
k

Formuleer de gronden voor verzet

Maak duidelijk waarom je het niet eens bent met het eerdere vonnis en waarom je denkt dat de zaak opnieuw moet worden beoordeeld.

Zorg ervoor dat je argumenten feitelijk en juridisch onderbouwd zijn.

Overweeg om juridisch advies in te winnen om je te helpen bij het formuleren van sterke argumenten.

Stap #4
Stap #4

Gebruik de juiste formaten en structuur

Zorg ervoor dat je de juiste juridische terminologie en structuur gebruikt bij het opstellen van de verzetdagvaarding.

Dit zal ervoor zorgen dat de dagvaarding aan de formele eisen van de rechtbank voldoet.

Raadpleeg juridische naslagwerken of schakel onze hulp in om er zeker van te zijn dat je de juiste structuur en indeling hanteert.

Stap #5
Stap #5
R

Controleer de verzetdagvaarding zorgvuldig

Voordat je de verzetdagvaarding indient, is het belangrijk om deze zorgvuldig te controleren op fouten of weglatingen.

Eventuele onnauwkeurigheden of onvolledige informatie kunnen leiden tot vertragingen in de procedure of zelfs tot afwijzing van het verzet.

Vraag ons om de de verzetdagvaarding te controleren voordat je deze indient.

Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder

Als laatste stap moet een gerechtsdeurwaarder de dagvaarding betekenen aan de tegenpartij.

De gerechtsdeurwaarder zal ervoor zorgen dat de dagvaarding op de juiste manier wordt afgeleverd, zodat de verzetprocedure formeel van start kan gaan.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op, om de dagvaarding op de juiste wijze bij de wederpartij te laten betekenen.

Met deze zes stappen in gedachten, kun je zelfverzekerd aan de slag gaan met het opstellen van een verzetdagvaarding en je zaak opnieuw bepleiten.

Vergeet niet dat juridische zaken complex kunnen zijn en dat het altijd verstandig is om professioneel advies in te winnen als je twijfelt over de volgende stappen.

Wat zijn de gevolgen van een verstekvonnis?

Een verstekvonnis kan behoorlijk vervelende gevolgen hebben voor de gedaagde, zoals beslaglegging op bezittingen of een betalingsregeling

Het is daarom erg belangrijk snel verzet aan te tekenen. Hierdoor krijg je als gedaagde alsnog de kans om je te verdedigen en kunnen onnodige kosten en maatregelen worden voorkomen.

Wij kunnen je hierbij helpen.

Wij kunnen niet alleen adviseren over de te nemen stappen, maar kunnen ook je verzetdagvaarding schrijven. Door op tijd verzet aan te tekenen, kan er gezocht worden naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.

Voorkom dat je voor verrassingen komt te staan en schakel ons op tijd in!

Wat kost een verzetprocedure laten opstellen?

Wij hebben veel ervaring met het procederen tegen verstekvonnissen maar ook in het behalen van verstekvonnissen. Hierdoor weten we hoe het mes aan beide kanten kan snijden. 

Omdat elke zaak anders is, maken wij een voorstel op maat in jouw zaak. Je kunt ons inschakelen op basis van uurtarief of in de meeste gevallen ook voor een vaste prijs die we vaststellen op basis van de informatie die jij ons aanlevert.

We gaan pas aan de slag na jouw akkoord. Neem nu contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Wat is het verschil tussen verzet en hoger beroep?

Wanneer een vonnis in jouw nadeel is uitgesproken, zijn er twee opties om in verweer te gaan. Maar wat is het verschil tussen verzet en hoger beroep? Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, zijn het twee verschillende procedures.

  • Verzet is bedoeld om verweer te voeren tegen een verstekvonnis als je niet aanwezig was bij de behandeling van de zaak. Door verzet aan te tekenen, krijg je een nieuwe kans om jouw standpunt te verdedigen.
  • Hoger beroep is bedoeld om verweer te voeren tegen een vonnis waarbij je wel aanwezig was, maar het niet eens bent met de uitspraak. In hoger beroep wordt de zaak opnieuw behandeld door een hogere rechtbank waarbij nieuwe feiten en omstandigheden kunnen worden aangevoerd.

Ons incassobureau kan je helpen bij het maken van de juiste keuze en adviseren over de te volgen stappen.

Kan een deurwaarder executiehandelingen uitvoeren bij verzet tegen verstekvonnis?

Ja, de deurwaarder mag ook na het instellen van verzet nog executiemaatregelen nemen, zoals het leggen van beslag op eigendom of inkomen.

Maar in de meeste gevallen kunnen wij met de deurwaarder overeenkomen dat de executiemaatregelen worden opgeschort, zolang de verstekprocedure loopt. 

Neem zo snel mogelijk contact met ons op om executiemaatregelen te voorkomen. 

Kan ik zelf een verstekdagvaarding schrijven?

Dat is mogelijk. Als je hier zelf geen ervaring mee hebt en niet juridisch bent onderlegd raden wij het zelf schrijven van een dagvaarding schrijven af.

Een kleine fout is voldoende om de uitkomst van de zaak te beïnvloeden. Wij staan je graag bij om dit te voorkomen. Je kunt ons inschakelen om de volledige procedure te voeren of om advies te geven als je zelf de procedure wilt voeren. 

Binnen één werkdag ontvang je een advies en kostenopgave. Geheel vrijblijvend. Wij gaan pas aan de slag na jouw toestemming.

Sparren over jouw incassozaak?

Bel ons gerust op 033-785 8470. 

Dan bespreken wij samen de beste aanpak.

  In 1 minuut doorverbonden met een incassoprofessional

 Vrijblijvend advies over de beste incasso-aanpak

✅  Op werkdagen van 08:00 – 20:00 uur

  Speciaal voor ondernemers

Veel gestelde vragen over verzet & verstekdagvaarding

K
L

Wat zijn de griffierechten van een verzetdagvaarding?

De griffierechten zijn al betaald door de eiser bij het starten van de procedure.

De eiser zal de griffierechten nu op jou proberen te verhalen. Je vindt de griffierechten civiel hier terug.

K
L

Hoe verloopt een verzetprocedure?

Het verloopt van een verzetprocedure kan je stap voor stap doornemen in onze uitleg over de verzetprocedure.

K
L

Wat is een verzetzaak?

Een verzetzaak is een procedure welke gestart kan worden als een verstekvonnis is uitgesproken.

Dit betekent dat de gedaagde verzet instelt tegen het vonnis en vraagt om een nieuwe behandeling van de zaak.

K
L

Heeft verzet een schorsende werking?

Ja, verzet heeft inderdaad een schorsende werking, bij verzet tegen een verstekvonnis.

De ten uitvoering van het vonnis wordt opgeschort totdat er een nieuwe uitspraak is gedaan in de rechtzaak.

K
L

Hoe lang nadat een vonnis is uitgesproken kan je in verzet?

Binnen 4 weken, nadat je bekend bent geworden met vonnis, gaat de verzettermijn lopen.

Lees op welke 3 manieren je bekend kan worden met een vonnis.

K
L

Wat kan ik doen tegen een verstekvonnis?

Verzet instellen binnen vier weken, nadat je bekend bent geworden met het verstekvonnis.

Dit doe je als je het volledig of op onderdelen niet eens bent met de uitspraak.

Neem zo snel mogelijk contact op met Breyta om de mogelijkheden te bespreken en voor het maximale resultaat te gaan.

K
L

Kun je in hoger beroep tegen een verstekvonnis?

Nee, hoger beroep is niet mogelijk. Je kan alleen in verzet gaan tegen het vonnis.

Na het doorlopen van de verzetprocedure, wijst de rechter een eindvonnis. Tegen dit eindvonnis kun je in de meeste gevallen wel in hoger beroep gaan.

K
L

Wat is een uitspraak bij verstek?

Een uitspraak bij verstek is een vonnis dat door de rechter wordt uitgesproken wanneer een gedaagde partij niet aanwezig is bij de rechtszaak en geen verweer heeft gevoerd.

Dit leidt tot een beslissing in het voordeel van de eisende partij zonder inhoudelijke beoordeling van de zaak.

Klant ervaringen met incassobureau Breyta

Marc Pennards
Marc Pennards
19. April, 2023.
Mohamed El wadya
Mohamed El wadya
26. Maart, 2023.
Super fijne samenwerking en goede communicatie! Het bedrijf zet zich voor 200% in voor zijn klant. Ik ben heel tevreden.
Janneke Arkesteijn
Janneke Arkesteijn
3. Maart, 2023.
Snel en zeer vriendelijk contact. Hebben mij goed op de hoogte gehouden van de status van de procedure. Alles is uiteindelijk snel afgehandeld!
Rchll Leijs
Rchll Leijs
2. Maart, 2023.
Goede service en snel opgelost. Top geregeld!
Frank Francois
Frank Francois
20. Januari, 2023.
Erg vriendelijke manier van samenwerken. Ook voor eventuele vragen of advies beschikbaar. Zeker een aanrader!
Robert Moerman
Robert Moerman
16. Januari, 2023.
Fijn bedrijf met goede service en advies!
ruud soedito
ruud soedito
10. Januari, 2023.
Kees Breyta ingeschakeld vanwege een klant die zijn factuur niet wilde betalen. Prettig eerste contact. Heldere communicatie over de te nemen acties. Een echter aanrader !
Marjanne van de Pol
Marjanne van de Pol
31. December, 2022.
Wat een snelle en directe afhandelingen met een factuur die al langer dan een half jaar open stond De volgende keer schadelijk ik ze eerder in omdat het zo’n fijne samenwerking was
Antony Witgoedinfo
Antony Witgoedinfo
22. November, 2022.
Top service ! Makkelijk de vordering ingevoerd op de website, en na een paar dagen bericht dat het geregeld was zonder er iets extra aan te hoeven doen en na berichtgeving vanuit Breyta ook direct het bedrag ontvangen op de rekening. ! Hopelijk niet (snel) meer nodig, maar mocht het nodig zijn kom ik zeker hier weer terug !
Marion Van Wijk
Marion Van Wijk
1. September, 2022.

Lees meer over incassozaken

Griffierecht echtscheiding

Griffierecht echtscheiding

Aan een echtscheidingsprocedure zijn kosten verbonden. Je betaalt de kosten voor de behandeling van jouw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaal je voor een advocaat en eventueel voor een mediator. Op deze pagina vind je de kosten die je aan de...

Griffierecht kort geding 2023

Griffierecht kort geding 2023

Op het moment dat je een spoedeisende zaak hebt, waarin je meteen een oplossing wilt, dan ga je naar de voorzieningenrechter om een kort geding te starten.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan een publicatie van de ene partij waar de andere partij het niet mee eens is.  Een...

Griffierecht faillissementsaanvraag 2023

Griffierecht faillissementsaanvraag 2023

In sommige gevallen kan het onvermijdelijke niet uit de weg gegaan worden. De schulden van jezelf of van je debiteur lopen zo uit de hand dat er over kan worden gegaan op een faillissementsaanvraag: van je eigen bedrijf of dat van een ander. In dit geval, moet alleen...

× Chat met Breyta