PRIVACYVERKLARING

Zodra u onze website www.breyta.nl bezoekt of contact met ons opneemt, kunnen wij informatie ontvangen.  In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met uw informatie om en slaan die veilig op. Heeft u vragen of wilt u weten welke informatie we van u hebben? Neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 maart 2023.

Verwerking persoonsgegevens

Breyta gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van opdrachten en het beheren van de daaruit voortvloeiende cliëntrelaties. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van opdrachten. Voor het overige worden de persoonsgegevens uitsluitend verwerkt met uw toestemming en voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt. Breyta verwerkt de onderstaande persoonsgegevens via zijn website:

  • Contact formulier

Bij het invullen van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: uw naam, geslacht (ten behoeve van een correcte aanhef), bedrijfsnaam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact met u op te nemen of uw opdracht uit te voeren.

  • Incasso  indienen

Bij het indienen van een incasso-opdracht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: uw naam, geslacht (ten behoeve van een correcte aanhef), bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens, KvK-nummer en IBAN. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw opdracht uit te voeren.

  • Inloggen online portal

Bij het inloggen op de incasso portal worden de volgende (persoons)gegevens verwerkt: uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen inloggen op uw account in de portal voor toegang tot uw dossiers. Door gebruik te maken van uw account in de portal hoeft u de gegevens die noodzakelijk zijn voor het indienen van een opdracht niet afzonderlijk te verstrekken bij iedere opdracht.

Beveiliging

Breyta heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het inloggen op de portal is beveiligd met wachtwoordbeveiliging. Personen die namens Breyta toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels tot geheimhouding gehouden. Eventuele derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van opdrachten zijn eveneens tot geheimhouding gehouden.

Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Zolang u bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we uw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wilt u meer weten over hoelang we specifieke gegevens van u bewaren, neem dan contact met ons op.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Breyta gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Cookies worden ook gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en om de werking van onze website te optimaliseren. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Verder worden cookies gebruikt door Google Analytics en diverse social media (waarover hieronder meer). U kunt uw browser zo instellen dat u bij het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt, maar mogelijk functioneert de website dan niet optimaal.

Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een hulpprogramma van Google waarmee wordt bijgehouden hoe gebruikers onze website gebruiken. Google Analytics verzamelt de gegevens anoniem en verwerkt de aldus verkregen gegevens in rapportages die inzicht verschaffen in het gebruik en effectiviteit van de website en Adwords advertenties. Deze rapportages zijn niet herleidbaar tot individuele bezoekers. Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Social media

Onze website bevat koppelingen naar diverse social media, zoals Facebook, Linked-in. Deze koppelingen bevatten codes met cookies die afkomstig zijn van de betreffende social media. Zie het privacybeleid van de betreffende social media voor meer informatie: privacybeleid Facebook, privacybeleid Linked-in.

Wat mag u van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van u gebruiken, heeft u verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor op een rijtje:

Recht op informatie
We moeten u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van u verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage
U mag ons altijd vragen om uw gegevens die we van u hebben in te zien.

Recht op correctie
U mag ons vragen om uw gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u bij ons aangeven dat u niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

Recht op dataportabiliteit
Bent u klant bij ons of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, dan mag u ons vragen om de digitale gegevens te sturen die we van u hebben. Zo kunt u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst.

Recht op beperking
U mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden
U mag ons vragen om alle gegevens die we van u hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot u  herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we uw gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

Recht om een klacht in te dienen
U mag een klacht indienen over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht dan lossen we die graag voor u op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag u uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag u ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Breyta die uw klacht gaat behandelen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?
Stuur uw aanvraag of klacht naar ons via info@breyta.nl. We verwerken uw aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met u op. We kunnen u vragen om te identificeren. In dat geval vragen we bij u gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind u met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?
Heeft u een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar info@breyta.nl We helpen u graag.

× Chat met Breyta