Gerechtelijke incassoprocedure

Geschreven door Kees Post

5 november 2022

Een gerechtelijke incassoprocedure kan een zeer effectief middel zijn om jouw klant tot betaling te dwingen.

Is jouw factuur na vele betalingsherinneringen en aanmaningen nog steeds niet betaald door de klant? Dan kan een gerechtelijke incassoprocedure de uitkomst zijn. 

Een gerechtelijke en/of juridische procedure klinkt ingewikkeld, maar is het niet met onze hulp! Incassobureau Breyta helpt je graag de juiste keuze maken. 

“Je klant betaald zijn factuur niet, ondanks al je moeite, tijd om het recht te laten zegevieren”

Een gerechtelijke incassoprocedure zorgt ervoor dat je de wanbetaler kan dwingen de openstaande rekeningen te betalen. Dan wel via beslaglegging of dat de debiteur eieren voor zijn geld kiest en de openstaande factuur toch betaald om beslaglegging te voorkomen.

Wanneer begin je een gerechtelijke incassoprocedure? Wat zijn de stappen in een gerechtelijke incassozaak? Hoeveel kost een gang naar de rechter? Onze incassospecialist Kees Post legt het uit. 

 

Gerechtelijke incassoprocedure belangrijkste punten

 1. De gerechtelijke incassoprocedure komt na de minnelijke incassoprocedure.
 2. Hoog slagingspercentage, door middel van een goed opgestelde dagvaarding.
 3. Naar de rechter stappen klinkt groot, maar jouw incasso wordt volledig door ons begeleid.
 4. Het gerechtelijke incassotraject gaat altijd volgens het volgende stappenplan.
 5. De meeste gemaakte kosten voor gerechtelijke incassozaak worden betaald door de debiteur.
Tips van incassospecialist Kees Post

Incassospecialist, Oprichter van Breyta

Wat is een gerechtelijke incassoprocedure?

In een gerechtelijke incassoprocedure wordt jouw klant gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. De gerechtelijke incassoprocedure komt altijd na de minnelijke incassofase

De rechter doet daarna uitspraak door middel van een vonnis. Met dit vonnis kan de deurwaarder beslag leggen op het vermogen van de debiteur: het executietraject.

Gratis gerechtelijk incasso advies?

Wil je ons eerst bellen voordat de gerechtelijke procedure in je incassozaak start? Geen probleem!

  In 1 minuut doorverbonden met een incassoprofessional

✅  Antwoord op al je vragen over onze werkwijze

 Vrijblijvend advies over de beste gerechtelijke incassoprocedure aanpak

✅  Op werkdagen van 08:00 – 20:00 uur

 Gratis voor ondernemers

Hoe gaat een gerechtelijke incassoprocedure?

Een gerechtelijke incassoprocedure is de tweede fase van een incassotraject, het minnelijke incassotraject wordt eerst doorlopen. Als de eerste fase géén oplossing heeft geboden dan kan de gerechtelijke incassofase een uitkomst zijn.

De gerechtelijke incassoprocedure in overzichtelijke stappen

Stap #1
Stap #1

De dagvaarding

Het gerechtelijke incassotraject start met het opstellen van een dagvaarding. In de dagvaarding vermeld de eisende partij, de juridische en feitelijke motivatie van de vordering. Dat vormt de basis waarmee de eisende partij de rechter vraagt de vordering toe te wijzen.

Daarnaast wordt ook de praktische informatie vermeld zoals hoe de gedaagde partij kan reageren en bij welke rechtbank in Nederland de zaak wordt behandeld.

De minimale termijn die tussen het betekenen (bezorgen) van de dagvaarding en de zitting moet zitten is zeven dagen.

Stap #2
Stap #2

Gerechtelijke procedure

De gerechtelijke procedure wordt behandeld door de kantonrechter of de civiele rechter.

Uitzonderingen daargelaten, is de kantonrechter bevoegd een vonnis te wijzen in zaken waarbij de vordering niet hoger dan € 25.000,- is. Vorderingen boven dit bedrag worden behandeld door de civiele rechter.

Belangrijk verschil bij behandeling van deze zaken is dat bij de kantonrechter partijen zelf hun zaak mogen bepleiten. Er kan een advocaat of andere gemachtigde worden ingeschakeld maar dit moet niet.

Bij de civiele rechter moet er door partijen een advocaat worden ingeschakeld.

In een gerechtelijke incassoprocedure is er sprake van hoor en wederhoor. Als een partij iets stelt, krijgt de wederpartij kans om daarop te reageren.

Soms bepaald de rechter dat hij de partijen mondeling wil spreken, deze mondelingen zitting, wordt een comparitie genoemd.

Als de gedaagde partij niet reageert, komt er een zogeheten verstekvonnis. De veroordeelde partij kan binnen 4 weken na kennismaking met het verstekvonnis nog in verzet gaan, waarbij de procedure wordt heropend.

Stap #3
Stap #3

Uitspraak van de rechter: het vonnis

De gerechtelijke incassoprocedure eindigt met een uitspraak van de rechter, een vonnis.

In het vonnis bepaald de rechter wie er gelijk heeft en wat er betaald moet worden.

Ook besluit de rechter welke partij verantwoordelijk is voor de kosten van de gerechtelijke procedure. Deze kosten komen in de regel voor de verliezende partij.

Stap #4
Stap #4

Deurwaarder inschakelen

Als de rechter de vordering toewijst en de debiteur niet vrijwillig betaalt, dan kan een deurwaarder worden ingeschakeld.

De gerechtsdeurwaarder heeft de bevoegdheid om betaling af te dwingen en ervoor te zorgen dat het vonnis wordt ‘uitgevoerd’.

De uitvoering van het vonnis of de executie van het vonnis wordt ook wel het ‘executietraject’ genoemd.

De gerechtsdeurwaarder betekent de uitspraak van de rechter bij de debiteur, waarbij de debiteur wordt bevolen om te betalen.

Als de debiteur geen gehoor geeft aan dit bevel, kan de deurwaarder beslag leggen.

Er kan beslag gelegd worden op een deel van het loon, onroerend goed, voer- en vaartuigen en bankrekening(en) van de debiteur.

Kosten gerechtelijke incassoprocedure

Aan een juridische incassoprocedure zijn kosten verbonden. Je kunt deze kosten als een investering beschouwen, uiteindelijk is het de bedoeling dat jouw vordering plus de kosten van de gerechtelijke procedure door de debiteur worden betaald. 

Breyta hanteert vaste kosten voor zaken waarbij de vordering niet wordt betwist. De kosten voor het starten van een gerechtelijke incasso procedure zijn bij Breyta als volgt: 

 • € 300,- voor zaken waarbij de vordering niet hoger is dan € 500,-
 • € 675,- voor zaken waarbij de vordering niet hoger is dan € 2.500,-
 • € 875,- voor zaken waarbij de vordering niet hoger is dan € 12.500,-
 • € 1.875,- voor zaken waarbij de vordering niet hoger is dan € 25.000,-

Deze kosten zijn volledig te verhalen op de wederpartij bij een toewijzend vonnis. Voor betwiste vorderingen of die hoger zijn dan € 25.000,-, ontvang je een voorstel op maat. 

Deze kosten zijn inclusief proceskosten zoals:

 • Opstellen van de dagvaarding.
 • Betekenen van de dagvaarding.
 • Het griffierecht.

Het griffierecht moet aan de rechtbank worden betaald voor het starten van de gerechtelijke procedure.

Dit is een vaststaand bedrag gebaseerd op de hoogte van de vordering. De kosten van de gerechtsdeurwaarder zijn vastgesteld in het Besluit tarieven ambtshandelingen.

Kees-Post-Incasso-Jurist

Vragen over online gerechtelijke incassobemiddeling?

Vraag het onze incassoprofessional Kees Post

Email Kees of bel 033 – 785 8470

Incasso indienen

 

De voordelen van een gerechtelijk incassotraject

De  5  voordelen van een gerechtelijke incassoprocedure:

1. Geeft jou als schuldeiser het recht om de schuldenaar te dwingen om de openstaande vordering te betalen.

2. Enige manier om beslag te mogen leggen op bezittingen van de debiteur.

3. Kan binnen 5 weken schriftelijk afgehandeld worden, zolang de debiteur geen verweer biedt in de rechtbank.

4. De juridische kosten moeten wél voorgeschoten worden, maar komen na een toegekende uitspraak bij de openstaande vordering van de wanbetaler.

5. Stressloos omdat incassobureau Breyta je al het werk van een gerechtelijke incassoprocedure uit handen neemt.

 

Feit: Gerechtelijk vonnis is 20 jaar geldig

 

Een groot voordeel van een gerechtelijke incassozaak winnen is dat een vonnis pas na 20 jaar verjaard. 

Dat wil zeggen dat je 20 jaar lang het vonnis kan ‘uitwinnen’. Dit is een voordeel omdat de verjaringstermijn zonder een uitspraak van de rechter een stuk lager is:

Een gerechtelijke uitspraak vergroot dus de mogelijkheden om de vordering in de toekomst te kunnen incasseren. Mocht de debiteur nu niet het geld hebben om te betalen. 

Wil je teruggebeld worden voor gerechtelijke advies op maat?

5 + 8 =

Conclusie: Is een gerechtelijke incassoprocedure het waard?

Dit hangt van de omstandigheden van de zaak af. De uitkomst van een gerechtelijke incassoprocedure kan leiden tot betaling. En kan er betaling worden afgedwongen door het inschakelen van de deurwaarder.

Een toewijzend vonnis, staat niet gelijk aan een betaalde vordering. Ook al wijst de rechter de vordering toe, als de wederpartij geen vermogen heeft of failliet gaat dan blijft de vordering alsnog onbetaald. Het is goed om bij dit soort dingen stil te staan voordat je een procedure start. Wij kunnen je hier goed over adviseren.

Een juridische procedure kan langdurig zijn en vraagt een investering. Zorg voor een goede voorbereiding in de minnelijke fase en laat je vooraf informeren over de verwachte kansen en risico’s om vervelende verrassingen te voorkomen.

“Wacht niet te lang met het starten van een gerechtelijke incasso, de kans op succes is dan het grootst.”

Gratis incasso advies?

Bel ons gerust  voor advies over online incasso op 033-7858470.

Dan bespreken wij samen de beste aanpak.

  In 1 minuut doorverbonden met een incassoprofessional

 Samen sparren over de incassozaak

✅  Antwoord op al je vragen over onze werkwijze

 Vrijblijvend advies over de beste incasso-aanpak

✅  Op werkdagen van 08:00 – 20:00 uur

 Gratis voor ondernemers

Veel gestelde vragen de gerechtelijke incassoprocedure

K
L

Wat is een incasso dagvaarding?

Een incasso dagvaarding is een uitnodiging om bij de rechter te verschijnen.

De eisende partij vraagt de rechter, om de gedaagde partij te veroordelen tot het betalen van een geldbedrag.

K
L

Wat staat er in een incasso dagvaarding?

In een incasso dagvaarding doet de eisende partij een gemotiveerd verzoek aan de rechter om de gedaagde partij te veroordelen een openstaand bedrag te betalen.

Daarbij staat in de dagvaarding ook wanneer het eventuele verweer van de gedaagde partij binnen moet zijn bij de rechtbank. En praktische informatie waar en wanneer de zitting is.

De tijd tussen het betekenen (bezorgen) van de dagvaarding en de eerste zitting moet minimaal 7 dagen zijn.

K
L

Wat is 'betekenen' van een incasso dagvaarding?

Betekenen kan worden uitgelegd als het bezorgen van een dagvaarding. Hiertoe is alleen een deurwaarder gemachtigd. De deurwaarder levert de dagvaarding af op het adres waar de gedaagde partij woonachtig is of waar het bedrijf staat ingeschreven. Afhankelijk van wie er aanwezig is op het het adres wordt de dagvaarding overhandigd of door de brievenbus gedaan.

De dagvaarding is minimaal in tweevoud opgemaakt, waarbij een exemplaar voor de gedaagde is en een exemplaar voor de rechtbank. Na het betekenen wordt de dagvaarding bij de rechtbank aangebracht. Hiermee wordt de gerechtelijke procedure gestart.

K
L

Hoelang duurt een gerechtelijk incassotraject?

Een gerechtelijk incassotraject zonder verweer van de debiteur duurt 5 weken.

In 80% van de gevallen biedt de wanbetaler géén verweer.

Een gerechtelijke incassozaak mét verweer van de debiteur kan meerdere maanden in beslag nemen.

Dit komt omdat:

 • De rechter het verweer persoonlijk wil horen van de betrokken partijen
 • De partijen over en weer schriftelijk verweer voeren en niet tot een oplossing of schikking komen.

K
L

Moet ik als schuldeiser naar de rechtbank?

Een gerechtelijk incassotraject kan helemaal schriftelijk worden doorlopen. Jij al schuldeiser kan dus gewoon doorgaan met ondernemen, terwijl incassobureau Breyta het werk doet.

K
L

Hoelang is een gerechtelijke uitspraak (vonnis) geldig?

Een vonnis is twintig jaar geldig, dat is wettelijk vastgelegd in het Burgelijk wetboek.

Klant ervaringen met incassobureau Breyta

TEMM & TUIN – Nijkerk

‘Breyta heeft ons begeleid in het aangaan van een procedure en advies gegeven. Wij als hoveniersbedrijf zijn erg gebaat geweest door deze kopzorgen uit te besteden aan Breyta. Zonder hulp van Kees hadden we deze ontbrekende betalingen uit tijd en kennis gebrek laten schieten. We zijn heel blij met zijn bijdrage!”

Jan Temmermans

GIRAPHIC DESIGN – EDE

‘Ik heb de ervaring met Breyta als zeer prettig ervaren. Korte lijnen en heldere communicatie. Als ik vragen had werden deze ook binnen enkele dagen beantwoord en last but not least; De factuur is voldaan door de klant.”

Gerralt

FIVE STAR COACHING 

‘Super goede service netjes en persoonlijk”

Dave Spies

 

Lees meer over incassozaken

Wat is een Minnelijke incassoprocedure?

Wat is een Minnelijke incassoprocedure?

Een minnelijke incasso is het aanmanen van een niet-betalende klant (debiteur), de minnelijke incassofase is altijd de eerste stap in een incassotraject. Een minnelijk incasso traject kan worden gestart als een factuur niet betaald is binnen de gestelde...

Betalingsherinnering versturen? 5 Tips en voorbeelden

Betalingsherinnering versturen? 5 Tips en voorbeelden

Een goede betalingsherinnering versturen zorgt er vaak voor dat je openstaande factuur alsnog wordt betaald. Je wil duidelijk maken aan de klant dat er nog betaald moet worden, maar je wil de relatie ook niet direct schaden.  Wat is een betalingsherinnering, wanneer...