Faillissement aanvragen van een wanbetaler? Alles wat je moet weten!

Geschreven door Kees Post

8 april 2023

Worstel je als bedrijf met het innen van schulden? Het aanvragen van een faillissement kan de beste optie zijn om zelfs de meest hardnekkige niet betalende klanten tot betaling te dwingen.

Bij ons incassobureau hebben we dagelijks gezien dat het aanvragen van een faillissement een schuldenaar tot betaling kan dwingen en schuldeisers extra rust kan bieden.

“Faillissement aanvragen is een onderschat incassomiddel “

 

 

We geven uitleg over de volgende onderdelen van een faillissement aanvragen

 1. Hoe je openstaande facturen kunt innen door het faillissement van de debiteur aan te vragen;
 2. Waarom het soms beter is om een faillissement aan te vragen dan te wachten op betaling;
 3. Hoe je de kosten van een faillissement aanvraag berekent;
 4. Wat de voorwaarden zijn voor het aanvragen van een faillissement;
 5. Hoe wij je kunnen helpen bij het aanvragen van een faillissement, zodat je je op andere zaken kunt concentreren.
Incassospecialist Kees Post

Incassospecialist, Oprichter van Breyta

Inhoudsopgave toon

Denkfouten bij faillissementsaanvraag

Veel schuldeisers verwarren het aanvragen van faillissement als incassomiddel met de gevolgen van een daadwerkelijk uitgesproken faillissement.

Misschien herken je jezelf wel in de volgende gedachten die wij vaak van schuldeisers horen:

  • “Zodra de curator zijn zakken heeft gevuld, blijft er zeker niets over”
  • “De BTW kan weliswaar worden teruggevraagd, maar de eigen vordering wordt toch nooit meer betaald”.
  • “De Belastingdienst en de bank gaan toch voor”

Het is waar dat de situatie voor jou als schuldeiser weinig rooskleurig is wanneer het faillissement eenmaal is uitgesproken.

Maar, let op: dit speelt alleen als jouw klant daadwerkelijk failliet wordt verklaard. 

Zo ver komt het meestal echter niet, want je niet betalende klant wil logischerwijs niet dat ze persoonlijk failliet worden verklaard.

Jouw debiteur kan zijn faillissement voorkomen door alsnog te betalen. Als jouw debiteur jouw vordering niet in één keer kan betalen, dan kan er in termijnen worden betaald en kan de faillissementsaanvraag gedurende de betalingsregeling worden aangehouden.

Zo blijft er voldoende druk op de ketel. Zodra jouw vordering volledig is betaald, kan de faillissementsaanvraag worden ingetrokken. Je trekt dus aan de touwtjes totdat jouw factuur is betaald.

Kosten faillissement aanvragen

Bij het aanvragen van een faillissement zijn er vier soorten kosten waarmee u rekening moet houden. Dit zijn de kosten voor de advocaat, de rechtbank, de deurwaarder en de informatiekosten.

Incassospecialist kosten

Rekent kosten voor het opstellen van de faillissementsaanvraag en andere werkzaamheden zoals de correspondentie met de debiteur, de rechtbank en de deurwaarder. 

Rechtbank kosten

Brengt griffierechten in rekening voor de behandeling van de faillissementsaanvraag, dit zijn het griffierecht faillissementsaanvraag 

Deurwaarder kosten

Rekent explootkosten voor het oproepingsbericht waarmee de debiteur wordt opgeroepen voor de mondelinge behandeling van de faillissementsaanvraag. 

Informatiekosten 

Omvatten de kosten voor uittreksels van uw debiteur, zoals een KvK-uittreksel of een uittreksel BRP.

Het is belangrijk om deze kosten vooraf goed in kaart te brengen, zodat je weet wat je kunt verwachten en niet voor onverwachte kosten komt te staan. 

“Bij de faillissementsaanvraag worden deze kosten vergoed vanuit de failliete boedel, Mits deze voldoende waard is.”

Het is dus verstandig om vooraf een inschatting te maken van de financiële situatie van uw debiteur om te bepalen of het de moeite waard is om de faillissementsaanvraag door te zetten.

Vaste kosten faillissementsaanvraag in 2023

FaillissementsaanvraagTariefBTW 21%
Prijs advocaat vanaf€999excl.
Onderzoek steunvorderingen€250excl.
Oproepingsbericht€83,42excl.
Griffierecht natuurlijke personen€314vrijgesteld
Griffierecht rechtspersonen€676vrijgesteld
Informatiekostenvarieertvarieert

Kosten faillissementsaanvraag berekenen

Je kunt zelf eenvoudig uitrekenen wat het aanvragen van faillissement in jouw zaak kost door de verschillende kostenposten bij elkaar op te tellen. Hieronder wat rekenvoorbeelden:

Faillissement aanvragen door eenmanszaakFaillissement aanvragen door B.V.Faillissement aanvragen door particulier
Advocaatkosten vanaf € 999Advocaatkosten vanaf € 999Advocaatkosten vanaf € 999
Griffierecht € 314Griffierecht € 676Griffierecht € 314
Oproepingsbericht € 83,42Oproepingsbericht € 83,42Oproepingsbericht € 83,42
Informatiekosten € 25Informatiekosten € 25Informatiekosten € 25
Totale kosten € 1.254,42Totale kosten € 1783,42Totale kosten € 1.254,42

Hoe gaat een faillissement aanvraagprocedure?

“Wist je dat er in het jaar 2022, 2144 bedrijven failliet zijn verklaard?” 

Het aanvragen van een faillissement gaat volgens een vastgestelde procedure het onderstaande stappenplan legt uit hoe een aanvraag faillissement verloopt.

Faillissement aanvraagprocedure

Stap #1
Stap #1

Indienen verzoek faillissement

Om faillissement aan te vragen kun je alleen of samen met andere schuldeisers de aanvraag indienen. Je advocaat dient namens jou het verzoekschrift in bij de rechtbank. Als er meerdere aanvragen zijn, behandelt de rechter het oudste verzoek dat aan de eisen voldoet.

Stap #2
Stap #2

Oproep voor de zitting

Binnen enkele weken ontvangt jouw advocaat een oproep van de rechtbank met informatie over de plaats, datum en tijdstip van de zitting. Jouw debiteur ontvangt ook een oproep.

Als de schuldenaar het niet eens is met het faillissementsverzoek, kan hij mondeling verweer voeren tijdens de zitting of een verweerschrift indienen zonder advocaat.

Dit verweerschrift bevat zijn reactie op jouw verzoekschrift en eventuele bewijsstukken die zijn standpunt onderbouwen. De rechtbank stuurt jou een exemplaar van het verweerschrift en de bijlagen.

Stap #3
Stap #3

De Zitting

Als schuldeiser/aanvrager moet je samen met je advocaat aanwezig zijn op de zitting. Als je zonder bericht afwezig bent, kan de rechter het verzoek afwijzen.

Voor de schuldenaar/verweerder is aanwezigheid niet verplicht. Maar als hij afwezig is en geen schriftelijk verweer heeft ingediend, kan de rechter hem failliet verklaren in een verstekvonnis.

Tijdens de zitting als schuldeiser krijg je de kans om mondeling je verzoek toe te lichten, terwijl de debiteur mondelinge of schriftelijke verweer kan voeren.

Stap #4
Stap #4

De uitspraak

Als je een verzoek tot faillissement indient, doet de rechter meestal tijdens de zitting uitspraak in de vorm van een vonnis.

Als dit niet mogelijk is, volgt de uitspraak zo snel mogelijk, meestal binnen 1 of 2 weken. Nadat de uitspraak is gedaan, ontvang jij, jouw advocaat en de schuldenaar het vonnis per post.

Stap #5
Stap #5

Verzet en hoger beroep

Verzet kan worden aangetekend binnen 14 dagen na een faillissementsverzoek in verstekvonnis.

Bij afwijzing van een faillissementsverzoek kan in hoger beroep worden gegaan, binnen 8 dagen na de uitspraak.

Wat als de debiteur verweer voert tegen het faillissementsverzoek?

Wanneer je het faillissement aanvraagt van een debiteur, kan het voorkomen dat deze verweer voert. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld omdat ze niet eens zijn met de vordering of omdat ze denken dat het faillissement onterecht is. Het is belangrijk om hierop voorbereid te zijn en te weten wat je kunt verwachten.

Verweer voeren 

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de debiteur verweer kan voeren bij de rechtbank waar het faillissementsverzoek is ingediend. Ze krijgen hiervoor 14 dagen de tijd. In dit verweerschrift kunnen ze argumenten geven waarom het faillissementsverzoek niet terecht is.

Reageren op het verweer

Als schuldeiser moet je vervolgens reageren op het verweer van de debiteur. Het is belangrijk om goed te onderbouwen waarom het faillissementsverzoek wel terecht is. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het overleggen van contracten, facturen en andere bewijsstukken.

De beslissing van de rechtbank

Vervolgens zal de rechtbank een beslissing nemen. Als het verweer van de debiteur is afgewezen, zal het faillissement worden uitgesproken. Als de rechtbank het verweer van de debiteur wel gegrond acht, zal het faillissementsverzoek worden afgewezen.

Juridische hulp inschakelen

Het is belangrijk om bij een verweer van de debiteur juridische hulp in te schakelen. Wij kunnen je helpen bij het reageren op het verweer van je schuldenaar en het onderbouwen van het faillissementsverzoek. Zo vergroot je de kans op succes en kun je jouw openstaande facturen alsnog innen.

Wat gebeurt er als je schuldenaar failliet wordt verklaard?

Wanneer je debiteur failliet wordt verklaard, gebeurt dit niet zomaar. Het faillissement wordt alleen uitgesproken als je de faillissementsaanvraag doordrukt.

Het is echter mogelijk om de faillissementsaanvraag op het laatste moment in te trekken om het faillissement te voorkomen.

Ondanks dit risico adviseren wij je om de faillissementsaanvraag door te zetten bij het niet betalen van de vordering. Onze ervaring leert namelijk dat er anders ook niet betaald zou zijn, zelfs niet onder maximale druk van een faillissementsaanvraag.

“Als eronder deze maximale druk niet wordt betaald, dan wordt er nooit betaald.”

In deze situatie is het beter om snel duidelijkheid te hebben. Zo weet je dat je er alles aan hebt gedaan om betaald te krijgen en heb je ervoor gezorgd dat jouw niet betalende klant niet nog meer partijen dupeert.

Bovendien heb je jezelf onnodige kosten bespaard voor andere rechtsmaatregelen. In tegenstelling tot de kosten van andere rechtsmaatregelen worden de kosten van de faillissementsaanvraag vergoed vanuit de failliete boedel. 

Processkosten van een faillissementsaanvragen hebben een hoge prioriteit en gaan zelfs vóór belastingschulden.

 

Het is belangrijk dat er iets in de boedel zit om deze kosten te dekken, anders komt er geen vergoeding.

Voordelen van faillissementsaanvraag debiteur

  • Je zet maximale druk op je niet betalende klant
  • Je hebt de beste kans op betaling
  • Je zaak wordt behandeld door gespecialiseerde incassospecialisten
  • Je hebt snel duidelijkheid door een korte procedure van 4-6 weken
  • Advocaatkosten vanaf € 999.-
  • De kosten worden vergoed door je debiteur als er voldoende inboedel is waarop beslag kan worden gelegd.

Waarom je debiteur jouw vordering betaalt om zijn faillissement te voorkomen

Wanneer jouw debiteur failliet gaat, kan dit enorme gevolgen hebben voor hem.

 • Het betekent namelijk dat het bedrijf van de debiteur wordt opgeheven
 • Dat schuldeisers zoals banken zekerheden en borgstellingen zullen uitwinnen. 
 • De curator onderzoek kan doen naar bestuurdersaansprakelijkheid en kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Het is dan ook begrijpelijk dat je debiteur er alles aan zal doen om zijn faillissement te voorkomen.

Daarom kan het indienen van een faillissementsaanvraag een effectief middel zijn om je debiteur te bewegen tot betaling van jouw factuur. Want de kans is groot dat jouw factuur boven op de stapel komt te liggen zodra er een faillissement wordt aangevraagd door jou. Uiteindelijk zal je debiteur geneigd zijn om jouw factuur te betalen om zijn faillissement te voorkomen.

Binnen één werkdag ontvang je een advies en kostenopgave. Geheel vrijblijvend. Wij gaan pas aan de slag na jouw toestemming.

Kees-Post-Incasso-Jurist

Vragen over een faillissement aanvragen?

Vraag het onze incassoprofessional Kees Post

Email of bel 033 – 785 8470

Faillissementsaanvraag advies aanvragen

 

Gevolgen van een faillietverklaring voor jou als crediteur

 

  • Je kunt zelf geen beslag meer leggen bij de schuldenaar.
  • Je dient jouw vordering met bewijsstukken in bij de curator.
  • Op de verificatievergadering wordt de definitieve lijst met erkende vorderingen vastgesteld.
  • Als de curator tot betaling van schuldeisers kan overgaan, krijg je als schuldeiser betaald volgens de uitdelingslijst van de curator.
  • Een resterende schuld kun je na het faillissement proberen te innen.

Gevolgen van een faillietverklaring voor de debiteur

 

  • Er kan beslag worden gelegd op alle bezittingen van de schuldenaar, behalve op de eerste levensbehoeften.
  • De schuldenaar verliest het beheer en de beschikking over het vermogen.
  • Alle post gaat rechtstreeks naar de curator.

Binnen één werkdag ontvang je een advies en kostenopgave. Geheel vrijblijvend. Wij gaan pas aan de slag na jouw toestemming.

Sparren over jouw incassozaak?

Bel ons gerust op 033-785 8470. 

Dan bespreken wij samen de beste aanpak.

  In 1 minuut doorverbonden met een incassoprofessional

 Vrijblijvend advies over de beste incasso-aanpak

✅  Op werkdagen van 08:00 – 20:00 uur

  Speciaal voor ondernemers

Veel gestelde vragen over faillissement aanvragen

K
L

Wie mag er een faillissement aanvragen?

De volgende mensen of bedrijven mogen een faillissement aanvragen:

 • Schuldeisers
 • Het openbaar ministerie oftewel de staat
 • De rechtbank
 • Aandeelhouders
K
L

Kan iemand zomaar faillissement aanvragen?

Nee, je kan niet zomaar faillissement aanvragen voor jezelf of voor iemand anders.

Je moet namelijk minstens 2 schuldeisers hebben om een faillissement aan te vragen.

K
L

Kan 1 schuldeiser faillissement aanvragen?

Nee, er moeten minstens twee schuldeisers zijn.

K
L

Kan iemand anders faillissement aanvragen?

Ja, als je 2 of meerdere schuldeisers hebt dan kunnen de schuldeisers jouw faillissement aanvragen

K
L

Kan een deurwaarder faillissement aanvragen?

Nee, een deurwaarder kan geen faillissement aanvragen, dat kan alleen een advocaat.

K
L

Wie heeft voorrang bij faillissement?

Als er een faillissement is uitgesproken dan worden de volgende schuldeisers eerst betaald.

 1. Het UWV
 2. De belastingdienst
 3. werknemers met achterstallig loon.
K
L

Hoe lang duurt een faillissementsprocedure?

De procedure om een faillissement uit te laten spreken door de rechtbank is 4 - 6 weken, hier kan nog 2 weken bijkomen als de debiteur verzet biedt.

K
L

Waarom zou je faillissement aanvragen voor een niet betalende klant?

De druk op een niet betalende klant wordt opgevoerd door een faillissement aan te vragen.

De schuldenaar wil nooit failliet verklaard worden en wordt op deze manier gedwongen om jouw rekening te betalen.

Klant ervaringen met incassobureau Breyta

Michael Netten
Michael Netten
25. April, 2024.
Professionele aanpak en netjes verzorgd. Aanrader als je iets te incasseren hebt :-)
Rob Quené
Rob Quené
25. April, 2024.
Op een prima manier geholpen! Men denkt mee in oplossingen die voor zowel de klant als het bedrijf het prettigst zijn en het resultaat is zoals gewenst. Uitstekende service!
Dani Dunsbergen
Dani Dunsbergen
8. Maart, 2024.
Ahmet Demirel
Ahmet Demirel
5. Maart, 2024.
We hadden een klant die niet wilde betalen. We hebben Breyta benaderd. Kees was heel duidelijk in zijn communicatie. We werden op de hoogte gehouden tijdens de gehele procedure. De klant heeft uiteindelijk betaald. We zijn superblij met dit bedrijf en zullen het zeker aanraden!
Geert Menting
Geert Menting
4. Maart, 2024.
Ik werd geconfronteerd met een verstekveroodeling, aangezien ik de dagvaarding niet had ontvangen. Hierdoor was ik genoodzaakt in verzet te gaan. In deze situatie heb ik contact opgenomen met Breyta, waar ik snel, deskundig en op een persoonlijke wijze werd bijgestaan door Kees. Na een analyse van de zaak kwam Kees met een helder plan van aanpak. Dit plan hebben we vervolgens samen succesvol uitgevoerd. Naast de kundigheid heb ik de persoonlijke aanpak en snelheid van communicatie als zeer prettig ervaren.
Jan-Willem Logtmeijer
Jan-Willem Logtmeijer
8. Februari, 2024.
Ellie Borgers
Ellie Borgers
9. Januari, 2024.
Alles is keurig geregeld.
Stan SB Woodshop
Stan SB Woodshop
4. Januari, 2024.
Ik wist niet dat het zo makkelijk, duidelijk, vriendelijk en bovendien snel geregeld kon worden. Als ik dit eerder had geweten had het mij een hoop tijd en moeite in het verleden kunnen schelen. Mocht het weer nodig zijn dan maak ik zeker weer gebruik van de diensten van Breyta!
Joëll J
Joëll J
23. November, 2023.
Super fijne ervaring met Breyta en Kees Post Na verschillende slechte recensies van andere partijen te hebben gelezen bij Breyta uitgekomen, die wel veel positieve recensies had. Ik begrijp nu waarom. Na het eerste contact advies gekregen om een pre-incassobrief te sturen. Nadat dit op niks was uitgelopen werd ik netjes gebeld met de vraag of ik het incassotraject wilde starten. Nadat ik hier bevestigend op geantwoord had werd het incassotraject gestart. Tijdens het incassotraject ben ik telkens netjes op de hoogte gehouden door Kees. Als ik laat in de avond belde was er altijd een medewerker aanwezig om mij te woord te staan en een terugbelverzoek achter te laten bij Kees. De volgende dag werd ik dan netjes gebeld door Kees. Uiteindelijk kwam er weinig tot geen (re)actie vanuit mijn debiteur. Toen we op het punt stonden om een gerechtelijke procedure te starten kregen we bericht dat mijn debiteur faillissement gaat aanvragen. Helaas. Ondanks deze domper wil ik Kees en zijn team toch enorm bedanken voor het meedenken en de fijne service tijdens het traject.
Sandra van Heel
Sandra van Heel
22. November, 2023.
Super tevreden over Breyta! Ik zal het iedereen aanraden als je op zoek bent naar een incassobureau die absoluut zijn afspraken nakomt. Ze reageren snel en ze doen er alles aan om je te helpen en houden je goed op de hoogte van de vorderingen.

Lees meer over incassozaken

Factuur niet betaald? 6 tips om betaald te krijgen

Factuur niet betaald? 6 tips om betaald te krijgen

Heb je openstaande facturen die niet worden voldaan? Het is frustrerend wanneer een klant de factuur niet betaalt. De betalingstermijn is verstreken, je hebt goed werk afgeleverd, maar de betaling blijft uit. Voor bedrijven, en zeker voor zzp'ers, is het al snel een...

Dagvaarding opstellen? alles wat je moet weten!

Dagvaarding opstellen? alles wat je moet weten!

Een dagvaarding lijkt misschien ingewikkeld en overweldigend, maar maak je geen zorgen, wij staan klaar om je te helpen! In dit artikel duiken we samen in de wereld van dagvaardingen, ontdekken we wat ze precies inhouden, welke kosten ermee gemoeid zijn, en hoe je...

× Chat met Breyta