Faillissement aanvragen? De beste keuze om betaald te worden!

Geschreven door Kees Post

8 april 2023

Worstel je als bedrijf met het innen van schulden? Het aanvragen van een faillissement kan de beste optie zijn om zelfs de meest hardnekkige niet betalende klanten tot betaling te dwingen.

Bij ons incassobureau hebben we dagelijks gezien dat het aanvragen van een faillissement een schuldenaar tot betaling kan dwingen en schuldeisers extra rust kan bieden.

“Faillissement aanvragen is een onderschat incassomiddel “

 

 

We geven uitleg over de volgende onderdelen van een faillissement aanvragen

 1. Hoe je openstaande facturen kunt innen door het faillissement van de debiteur aan te vragen;
 2. Waarom het soms beter is om een faillissement aan te vragen dan te wachten op betaling;
 3. Hoe je de kosten van een faillissement aanvraag berekent;
 4. Wat de voorwaarden zijn voor het aanvragen van een faillissement;
 5. Hoe wij je kunnen helpen bij het aanvragen van een faillissement, zodat je je op andere zaken kunt concentreren.
Incassospecialist Kees Post

Incassospecialist, Oprichter van Breyta

Inhoudsopgave toon

Denkfouten bij faillissementsaanvraag

Veel schuldeisers verwarren het aanvragen van faillissement als incassomiddel met de gevolgen van een daadwerkelijk uitgesproken faillissement.

Misschien herken je jezelf wel in de volgende gedachten die wij vaak van schuldeisers horen:

  • “Zodra de curator zijn zakken heeft gevuld, blijft er zeker niets over”
  • “De BTW kan weliswaar worden teruggevraagd, maar de eigen vordering wordt toch nooit meer betaald”.
  • “De Belastingdienst en de bank gaan toch voor”

Het is waar dat de situatie voor jou als schuldeiser weinig rooskleurig is wanneer het faillissement eenmaal is uitgesproken.

Maar, let op: dit speelt alleen als jouw klant daadwerkelijk failliet wordt verklaard. 

Zo ver komt het meestal echter niet, want je niet betalende klant wil logischerwijs niet dat ze persoonlijk failliet worden verklaard.

Jouw debiteur kan zijn faillissement voorkomen door alsnog te betalen. Als jouw debiteur jouw vordering niet in één keer kan betalen, dan kan er in termijnen worden betaald en kan de faillissementsaanvraag gedurende de betalingsregeling worden aangehouden.

Zo blijft er voldoende druk op de ketel. Zodra jouw vordering volledig is betaald, kan de faillissementsaanvraag worden ingetrokken. Je trekt dus aan de touwtjes totdat jouw factuur is betaald.

Kosten faillissement aanvragen

Bij het aanvragen van een faillissement zijn er vier soorten kosten waarmee u rekening moet houden. Dit zijn de kosten voor de advocaat, de rechtbank, de deurwaarder en de informatiekosten.

Incassospecialist kosten

Rekent kosten voor het opstellen van de faillissementsaanvraag en andere werkzaamheden zoals de correspondentie met de debiteur, de rechtbank en de deurwaarder. 

Rechtbank kosten

Brengt griffierechten in rekening voor de behandeling van de faillissementsaanvraag, dit zijn het griffierecht faillissementsaanvraag 

Deurwaarder kosten

Rekent explootkosten voor het oproepingsbericht waarmee de debiteur wordt opgeroepen voor de mondelinge behandeling van de faillissementsaanvraag. 

Informatiekosten 

Omvatten de kosten voor uittreksels van uw debiteur, zoals een KvK-uittreksel of een uittreksel BRP.

Het is belangrijk om deze kosten vooraf goed in kaart te brengen, zodat je weet wat je kunt verwachten en niet voor onverwachte kosten komt te staan. 

“Bij de faillissementsaanvraag worden deze kosten vergoed vanuit de failliete boedel, Mits deze voldoende waard is.”

Het is dus verstandig om vooraf een inschatting te maken van de financiële situatie van uw debiteur om te bepalen of het de moeite waard is om de faillissementsaanvraag door te zetten.

Vaste kosten faillissementsaanvraag in 2023

FaillissementsaanvraagTariefBTW 21%
Prijs advocaat vanaf€999excl.
Onderzoek steunvorderingen€250excl.
Oproepingsbericht€83,42excl.
Griffierecht natuurlijke personen€314vrijgesteld
Griffierecht rechtspersonen€676vrijgesteld
Informatiekostenvarieertvarieert

Kosten faillissementsaanvraag berekenen

Je kunt zelf eenvoudig uitrekenen wat het aanvragen van faillissement in jouw zaak kost door de verschillende kostenposten bij elkaar op te tellen. Hieronder wat rekenvoorbeelden:

Faillissement aanvragen door eenmanszaakFaillissement aanvragen door B.V.Faillissement aanvragen door particulier
Advocaatkosten vanaf € 999Advocaatkosten vanaf € 999Advocaatkosten vanaf € 999
Griffierecht € 314Griffierecht € 676Griffierecht € 314
Oproepingsbericht € 83,42Oproepingsbericht € 83,42Oproepingsbericht € 83,42
Informatiekosten € 25Informatiekosten € 25Informatiekosten € 25
Totale kosten € 1.254,42Totale kosten € 1783,42Totale kosten € 1.254,42

Hoe gaat een faillissement aanvraagprocedure?

“Wist je dat er in het jaar 2022, 2144 bedrijven failliet zijn verklaard?” 

Het aanvragen van een faillissement gaat volgens een vastgestelde procedure het onderstaande stappenplan legt uit hoe een aanvraag faillissement verloopt.

Faillissement aanvraagprocedure

Stap #1
Stap #1

Indienen verzoek faillissement

Om faillissement aan te vragen kun je alleen of samen met andere schuldeisers de aanvraag indienen. Je advocaat dient namens jou het verzoekschrift in bij de rechtbank. Als er meerdere aanvragen zijn, behandelt de rechter het oudste verzoek dat aan de eisen voldoet.

Stap #2
Stap #2

Oproep voor de zitting

Binnen enkele weken ontvangt jouw advocaat een oproep van de rechtbank met informatie over de plaats, datum en tijdstip van de zitting. Jouw debiteur ontvangt ook een oproep.

Als de schuldenaar het niet eens is met het faillissementsverzoek, kan hij mondeling verweer voeren tijdens de zitting of een verweerschrift indienen zonder advocaat.

Dit verweerschrift bevat zijn reactie op jouw verzoekschrift en eventuele bewijsstukken die zijn standpunt onderbouwen. De rechtbank stuurt jou een exemplaar van het verweerschrift en de bijlagen.

Stap #3
Stap #3

De Zitting

Als schuldeiser/aanvrager moet je samen met je advocaat aanwezig zijn op de zitting. Als je zonder bericht afwezig bent, kan de rechter het verzoek afwijzen.

Voor de schuldenaar/verweerder is aanwezigheid niet verplicht. Maar als hij afwezig is en geen schriftelijk verweer heeft ingediend, kan de rechter hem failliet verklaren in een verstekvonnis.

Tijdens de zitting als schuldeiser krijg je de kans om mondeling je verzoek toe te lichten, terwijl de debiteur mondelinge of schriftelijke verweer kan voeren.

Stap #4
Stap #4

De uitspraak

Als je een verzoek tot faillissement indient, doet de rechter meestal tijdens de zitting uitspraak in de vorm van een vonnis.

Als dit niet mogelijk is, volgt de uitspraak zo snel mogelijk, meestal binnen 1 of 2 weken. Nadat de uitspraak is gedaan, ontvang jij, jouw advocaat en de schuldenaar het vonnis per post.

Stap #5
Stap #5

Verzet en hoger beroep

Verzet kan worden aangetekend binnen 14 dagen na een faillissementsverzoek in verstekvonnis.

Bij afwijzing van een faillissementsverzoek kan in hoger beroep worden gegaan, binnen 8 dagen na de uitspraak.

Wat als de debiteur verweer voert tegen het faillissementsverzoek?

Wanneer je het faillissement aanvraagt van een debiteur, kan het voorkomen dat deze verweer voert. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld omdat ze niet eens zijn met de vordering of omdat ze denken dat het faillissement onterecht is. Het is belangrijk om hierop voorbereid te zijn en te weten wat je kunt verwachten.

Verweer voeren 

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de debiteur verweer kan voeren bij de rechtbank waar het faillissementsverzoek is ingediend. Ze krijgen hiervoor 14 dagen de tijd. In dit verweerschrift kunnen ze argumenten geven waarom het faillissementsverzoek niet terecht is.

Reageren op het verweer

Als schuldeiser moet je vervolgens reageren op het verweer van de debiteur. Het is belangrijk om goed te onderbouwen waarom het faillissementsverzoek wel terecht is. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het overleggen van contracten, facturen en andere bewijsstukken.

De beslissing van de rechtbank

Vervolgens zal de rechtbank een beslissing nemen. Als het verweer van de debiteur is afgewezen, zal het faillissement worden uitgesproken. Als de rechtbank het verweer van de debiteur wel gegrond acht, zal het faillissementsverzoek worden afgewezen.

Juridische hulp inschakelen

Het is belangrijk om bij een verweer van de debiteur juridische hulp in te schakelen. Wij kunnen je helpen bij het reageren op het verweer van je schuldenaar en het onderbouwen van het faillissementsverzoek. Zo vergroot je de kans op succes en kun je jouw openstaande facturen alsnog innen.

Wat gebeurt er als je schuldenaar failliet wordt verklaard?

Wanneer je debiteur failliet wordt verklaard, gebeurt dit niet zomaar. Het faillissement wordt alleen uitgesproken als je de faillissementsaanvraag doordrukt.

Het is echter mogelijk om de faillissementsaanvraag op het laatste moment in te trekken om het faillissement te voorkomen.

Ondanks dit risico adviseren wij je om de faillissementsaanvraag door te zetten bij het niet betalen van de vordering. Onze ervaring leert namelijk dat er anders ook niet betaald zou zijn, zelfs niet onder maximale druk van een faillissementsaanvraag.

“Als eronder deze maximale druk niet wordt betaald, dan wordt er nooit betaald.”

In deze situatie is het beter om snel duidelijkheid te hebben. Zo weet je dat je er alles aan hebt gedaan om betaald te krijgen en heb je ervoor gezorgd dat jouw niet betalende klant niet nog meer partijen dupeert.

Bovendien heb je jezelf onnodige kosten bespaard voor andere rechtsmaatregelen. In tegenstelling tot de kosten van andere rechtsmaatregelen worden de kosten van de faillissementsaanvraag vergoed vanuit de failliete boedel. 

Processkosten van een faillissementsaanvragen hebben een hoge prioriteit en gaan zelfs vóór belastingschulden.

 

Het is belangrijk dat er iets in de boedel zit om deze kosten te dekken, anders komt er geen vergoeding.

Voordelen van faillissementsaanvraag debiteur

  • Je zet maximale druk op je niet betalende klant
  • Je hebt de beste kans op betaling
  • Je zaak wordt behandeld door gespecialiseerde incassospecialisten
  • Je hebt snel duidelijkheid door een korte procedure van 4-6 weken
  • Advocaatkosten vanaf € 999.-
  • De kosten worden vergoed door je debiteur als er voldoende inboedel is waarop beslag kan worden gelegd.

Waarom je debiteur jouw vordering betaalt om zijn faillissement te voorkomen

Wanneer jouw debiteur failliet gaat, kan dit enorme gevolgen hebben voor hem.

 • Het betekent namelijk dat het bedrijf van de debiteur wordt opgeheven
 • Dat schuldeisers zoals banken zekerheden en borgstellingen zullen uitwinnen. 
 • De curator onderzoek kan doen naar bestuurdersaansprakelijkheid en kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Het is dan ook begrijpelijk dat je debiteur er alles aan zal doen om zijn faillissement te voorkomen.

Daarom kan het indienen van een faillissementsaanvraag een effectief middel zijn om je debiteur te bewegen tot betaling van jouw factuur. Want de kans is groot dat jouw factuur boven op de stapel komt te liggen zodra er een faillissement wordt aangevraagd door jou. Uiteindelijk zal je debiteur geneigd zijn om jouw factuur te betalen om zijn faillissement te voorkomen.

Binnen één werkdag ontvang je een advies en kostenopgave. Geheel vrijblijvend. Wij gaan pas aan de slag na jouw toestemming.

Kees-Post-Incasso-Jurist

Vragen over een faillissement aanvragen?

Vraag het onze incassoprofessional Kees Post

Email of bel 033 – 785 8470

Faillissementsaanvraag advies aanvragen

 

Gevolgen van een faillietverklaring voor jou als crediteur

 

  • Je kunt zelf geen beslag meer leggen bij de schuldenaar.
  • Je dient jouw vordering met bewijsstukken in bij de curator.
  • Op de verificatievergadering wordt de definitieve lijst met erkende vorderingen vastgesteld.
  • Als de curator tot betaling van schuldeisers kan overgaan, krijg je als schuldeiser betaald volgens de uitdelingslijst van de curator.
  • Een resterende schuld kun je na het faillissement proberen te innen.

Gevolgen van een faillietverklaring voor de debiteur

 

  • Er kan beslag worden gelegd op alle bezittingen van de schuldenaar, behalve op de eerste levensbehoeften.
  • De schuldenaar verliest het beheer en de beschikking over het vermogen.
  • Alle post gaat rechtstreeks naar de curator.

Binnen één werkdag ontvang je een advies en kostenopgave. Geheel vrijblijvend. Wij gaan pas aan de slag na jouw toestemming.

Sparren over jouw incassozaak?

Bel ons gerust op 033-785 8470. 

Dan bespreken wij samen de beste aanpak.

  In 1 minuut doorverbonden met een incassoprofessional

 Vrijblijvend advies over de beste incasso-aanpak

✅  Op werkdagen van 08:00 – 20:00 uur

  Speciaal voor ondernemers

Veel gestelde vragen over faillissement aanvragen

K
L

Wie mag er een faillissement aanvragen?

De volgende mensen of bedrijven mogen een faillissement aanvragen:

 • Schuldeisers
 • Het openbaar ministerie oftewel de staat
 • De rechtbank
 • Aandeelhouders

K
L

Kan iemand zomaar faillissement aanvragen?

Nee, je kan niet zomaar faillissement aanvragen voor jezelf of voor iemand anders.

Je moet namelijk minstens 2 schuldeisers hebben om een faillissement aan te vragen.

K
L

Kan 1 schuldeiser faillissement aanvragen?

Nee, er moeten minstens twee schuldeisers zijn.

K
L

Kan iemand anders faillissement aanvragen?

Ja, als je 2 of meerdere schuldeisers hebt dan kunnen de schuldeisers jouw faillissement aanvragen

K
L

Kan een deurwaarder faillissement aanvragen?

Nee, een deurwaarder kan geen faillissement aanvragen, dat kan alleen een advocaat.

K
L

Wie heeft voorrang bij faillissement?

Als er een faillissement is uitgesproken dan worden de volgende schuldeisers eerst betaald.

 1. Het UWV
 2. De belastingdienst
 3. werknemers met achterstallig loon.

K
L

Hoe lang duurt een faillissementsprocedure?

De procedure om een faillissement uit te laten spreken door de rechtbank is 4 - 6 weken, hier kan nog 2 weken bijkomen als de debiteur verzet biedt.

K
L

Waarom zou je faillissement aanvragen voor een niet betalende klant?

De druk op een niet betalende klant wordt opgevoerd door een faillissement aan te vragen.

De schuldenaar wil nooit failliet verklaard worden en wordt op deze manier gedwongen om jouw rekening te betalen.

Klant ervaringen met incassobureau Breyta

S. van Daatselaar
S. van Daatselaar
7. September, 2023.
Bedankt voor de fijne samenwerking!
Carlo
Carlo
17. Augustus, 2023.
Zeer net bedrijf doen wat ze beloven !
Bennie Jansen
Bennie Jansen
14. Juli, 2023.
Breyta incasso heeft voor mij uitstekend werk geleverd. Het volledige bedrag aan uitstaande facturen is voor mij geincasseerd. Top!
Yward Botma
Yward Botma
11. Juli, 2023.
Fijne ervaring met dit bedrijf, professioneel, goede communicatie!
Joshua
Joshua
27. Juni, 2023.
Super fijne samenwerking en goede communicatie, hartelijk dank voor de service!
Big Big
Big Big
24. Juni, 2023.
Countrymill Horsesupport
Countrymill Horsesupport
20. Juni, 2023.
Super tevreden met afhandeling, snel en netjes geregeld, dank daarvoor.
Marc Pennards
Marc Pennards
19. April, 2023.
Mohamed El wadya
Mohamed El wadya
26. Maart, 2023.
Super fijne samenwerking en goede communicatie! Het bedrijf zet zich voor 200% in voor zijn klant. Ik ben heel tevreden.
Janneke Arkesteijn
Janneke Arkesteijn
3. Maart, 2023.
Snel en zeer vriendelijk contact. Hebben mij goed op de hoogte gehouden van de status van de procedure. Alles is uiteindelijk snel afgehandeld!

Lees meer over incassozaken

Griffierecht hoger beroep 2023

Griffierecht hoger beroep 2023

Ben je het niet eens met een uitspraak van de rechter en wil je in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Dan moet je griffierecht betalen aan de rechtbank. We hebben deze griffiekosten voor je op een rijtje gezet, zodat je een afweging kan maken of het gaan in hoger...

Verzetdagvaarding, verstekvonnis en verzet

Verzetdagvaarding, verstekvonnis en verzet

Op een dag ontvang je een brief van de rechtbank met een verstekvonnis waarin je een aanzienlijk bedrag moet betalen. Je wist misschien niet eens dat er een rechtszaak tegen je liep. Je bent in elk geval niet in de rechtzaak verschenen, maar er is wel een uitspraak...

Griffierecht echtscheiding

Griffierecht echtscheiding

Aan een echtscheidingsprocedure zijn kosten verbonden. Je betaalt de kosten voor de behandeling van jouw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaal je voor een advocaat en eventueel voor een mediator. Op deze pagina vind je de kosten die je aan de...

× Chat met Breyta