Dagvaarding opstellen? alles wat je moet weten!

Geschreven door Kees Post

17 juni 2023

Een dagvaarding lijkt misschien ingewikkeld en overweldigend, maar maak je geen zorgen, wij staan klaar om je te helpen!

In dit artikel duiken we samen in de wereld van dagvaardingen, ontdekken we wat ze precies inhouden, welke kosten ermee gemoeid zijn, en hoe je dagvaardingen kunt schrijven. Want wat is een dagvaarding staat, kan beïnvloeden wat de rechter beslist.

Met Breyta aan je zijde, krijg je de professionele hulp die je nodig hebt voor het opstellen van een dagvaarding. Laten we beginnen!

Wat ga je leren over dagvaardingen?

 1. Wat een dagvaarding is en waarom het belangrijk is.
 2. Hoe een dagvaarding op te stellen en wat erin moet staan.
 3. De kosten voor het laten schrijven van een professionele dagvaarding.
 4. Hoe een dagvaardingsprocedure gaat en de stappen die daarbij komen kijken.
 5. Waarom Breyta inhuren voor het schrijven van een dagvaarding de beste keuze is
Incassospecialist Kees Post

Incassospecialist, Oprichter van Breyta

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een belangrijk officieel document, waarmee de eisende partij de gedaagde partij informeert over een (civiele) rechtszaak.

Wat is het doel van de dagvaarding?

Het doel van een dagvaarding is de gedaagde inzicht geven in de vordering, de gronden en de eisen, zodat deze zich goed kan verweren in de rechtszaak. 

Deze schriftelijke oproep moet worden overhandigd (betekend) aan de gedaagde, dit mag niet door een aangetekende brief, maar moet officieel worden overhandigd door een deurwaarder.

Wanneer is een dagvaarding nodig?

Een dagvaarding is noodzakelijk als je iemand voor de rechter wilt dagen om een geschil op te lossen of om je rechten te beschermen.

Je moet de andere partij en kantonrechter met een schriftelijk stuk informeren. Dit schriftelijke stuk is de dagvaarding.

Een dagvaarding kan betrekking hebben op uiteenlopende zaken, zoals;

 • Incassoprocedures
 • Arbeidsrechtelijke geschillen
 • Huurgeschillen
 • Contractuele geschillen
 • Intellectuele eigendomszaken
 • Aansprakelijkheidsrechtelijke zaken
 • Familie- en erfrechtelijke zaken
 • Bestuursrechtelijke zaken

Ons incassobureau is gespecialiseerd in het schrijven van dagvaardingen voor.

 • Incassoprocedures
 • Contractuele geschillen
 • Huurgeschillen

Het opstellen en betekenen van een dagvaarding is een juridisch proces waarbij nauwkeurigheid en kennis van de wetgeving super belangrijk zijn.

Het is dan ook slim om een professional, zoals Breyta, in te schakelen voor het schrijven van een dagvaarding.

Zo weet je zeker dat de dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen en dat jouw vordering op de juiste manier wordt gepresenteerd.

We kunnen je ook bijstaan bij de eerste zitting en verweer voeren.

Kees-Post-Incasso-Jurist

Vragen over het opstellen van dagvaardingen?

Vraag het onze incassoprofessional Kees Post

Email of bel 033 – 785 8470

Dagvaarding advies aanvragen

 

Waar moet een goede dagvaarding aan voldoen?

Een goede dagvaarding is cruciaal voor het succes van een rechtszaak. Het is belangrijk dat het document zorgvuldig wordt opgesteld en aan bepaalde eisen voldoet.

In dit gedeelte bespreken we de belangrijkste aspecten waar een dagvaarding aan moet voldoen om effectief te zijn. 

Kortom wat in de dagvaarding staat is erg belangrijk en kan de beïnvloeden wat de civiele rechter beslist.

1. Duidelijk en volledig 

Een dagvaarding moet duidelijk en volledig zijn. Dit betekent dat alle relevante informatie over de eisende partij, de gedaagde partij en de zaak zelf op een heldere en begrijpelijke manier moet worden gepresenteerd.

Hierbij is het van belang dat juridische termen correct worden gebruikt en dat de feiten op een overzichtelijke manier worden weergegeven. 

2. Juridisch onderbouwd 

De dagvaarding moet een sterke juridische basis hebben. Het is belangrijk om te verwijzen naar de relevante wetten, regelgeving en jurisprudentie die van toepassing zijn op de zaak.

Dit helpt om het standpunt van de eisende partij te versterken en de gedaagde partij te overtuigen van de geldigheid van de eis. 

3. Concreet en overtuigend 

Tenslotte moet een dagvaarding concreet en overtuigend zijn. Dit betekent dat de eisende partij een duidelijk beeld moet schetsen van de geleden schade en de gewenste vergoeding.

Het is belangrijk om feitelijke bewijzen en documentatie te presenteren die het standpunt ondersteunen. Een goed opgebouwd betoog kan de kans op een succesvolle uitkomst aanzienlijk vergroten. 

Om ervoor te zorgen dat jouw dagvaarding aan deze eisen voldoet, is het slim om een professional zoals ons in te schakelen. Wij hebben de expertise en ervaring om jou te helpen bij het opstellen van een sterke en overtuigende dagvaarding.

Neem contact met ons op om te ontdekken hoe wij jou kunnen ondersteunen in je juridische uitdagingen.

Waarom ontvang je een dagvaarding? 

 

Je kunt een dagvaarding ontvangen als je betrokken bent bij een geschil of rechtszaak.

Het kan gaan om een civiele zaak, waarbij bijvoorbeeld een schadevergoeding wordt geëist, of een strafzaak, waarbij het Openbaar Ministerie een straf eist.

In beide gevallen is het belangrijk om de dagvaarding zorgvuldig te bestuderen en te reageren op de gestelde eisen. Kortom wat in de dagvaarding staat is erg belangrijk.

Wist je dat Breyta gespecialiseerd is in het opstellen van dagvaardingen? Wij zorgen ervoor dat uw dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen en op de juiste wijze wordt betekend. Zo kan jij jezelf volledig richten op de rechtzaak en heeft u de beste kans van slagen. 

“Breyta helpt je met het schrijven en betekenen van de dagvaarding, zodat jij zorgeloos jouw juridische zaak kunt starten.”

Dagvaarding bij een incassoprocedure? 

Als je te maken hebt met een wanbetaler en de minnelijke incassoprocedure heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, is het tijd om een dagvaarding op te stellen.

De minnelijke incassoprocedure is bedoeld om zonder tussenkomst van de rechter een betalingsregeling te treffen met de wanbetaler.

Helaas lukt het niet altijd om op deze manier tot een oplossing te komen.

In dat geval is het noodzakelijk om een gerechtelijke procedure op te starten, zodat de rechter bij de civiele rechtbank een uitspraak kan doen over de betalingsverplichting. 

Verschillen dagvaarden in een incassoprocedure

Er zijn verschillen tussen een dagvaarding voor een strafbaar feit en een dagvaarding voor een incassoprocedure. 

Kenmerken van een dagvaarding en zitting voor een strafbaar feit

  • Is geschreven door de officier van justitie

  • Vraagt je voor de strafrecht rechter te verschijnen

  • Je bent een verdachte van een crimineel feit die in de wet staat

  • Je hebt vaak een advocaat nodig

  • Als je een laag inkomen hebt kan je recht hebben op gefinancierde rechtsbijstand, dan krijg je een pro deo advocaat die jouw verweer kan voeren.

Kenmerken van een dagvaarding & zitting voor een incassoprocedure

  • De dagvaarding wordt opgesteld door een juridsch expert zoals Breyta

  • Kan door de kantonrechter worden afgehandeld

  • Geen advocaten nodig

Als het een kleine vordering betreft en de vordering eigenlijk niet kan worden betwist is een kort geding de snelste manier om je gelijk te krijgen. 

Wat zijn de kosten voor laten schrijven van een dagvaarding?

Het laten opstellen van een dagvaarding door een professional brengt kosten met zich mee. 

Aan een juridische incassoprocedure zijn kosten verbonden.

Je kunt deze kosten als een investering beschouwen. 

Breyta hanteert vaste kosten voor zaken waarbij de vordering niet wordt betwist. Deze kosten zijn volledig te verhalen op de wederpartij. 

Deze kosten bestaan uit het:

 • Opstellen van de dagvaarding door onze jurist;

 • Laten betekenen van de dagvaarding door onze deurwaarder;

 • Griffierecht voor de rechtbank;

De vordering bestaat uit het openstaande bedrag aan facturen, incassokosten en rente.

InvesteringVordering maximaal
€ 300,-€ 500,-
€ 675,-€ 2.500,-
€ 875,-€ 12.500,-
€ 1.875,-€ 25.000,-

Meer weten over wat een gerechtelijke incassoprocedure is? 

Betwiste vorderingen of hoger dan € 25.000,-? Vraag hieronder een prijsopgave op maat aan.

 

Wie betaalt de kosten van de dagvaarding?

Wie draait er op voor de kosten van een dagvaarding?

Een belangrijke vraag waar we graag een helder antwoord op geven.

Doorgaans is de eiser verantwoordelijk voor de kosten van het laten opstellen en betekenen van de dagvaarding en voor het betalen van het griffierecht. Hierbij horen de kosten voor het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding bij de gedaagde bezorgt.

Wint de eiser de zaak, dan kunnen deze kosten op de gedaagde worden verhaald.

Dit betekent dat de gedaagde uiteindelijk de dagvaardingskosten en eventuele andere proceskosten moet betalen.

Houd hier rekening mee bij het overwegen van een rechtszaak. 

Schakel ons in voor het opstellen van een professionele en effectieve dagvaarding. Dankzij onze ervaren juristen stellen wij een ijzersterke dagvaarding op, waardoor jouw kans om te winnen én kosten te verhalen op de gedaagde aanzienlijk toeneemt.

Hoe verloopt een dagvaardingsprocedure

Een dagvaarding moet officieel worden betekend door een gerechtsdeurwaarder. Deze deurwaarder zorgt ervoor dat de dagvaarding persoonlijk wordt overhandigd aan de gedaagde partij.

Mocht de gedaagde niet thuis zijn, dan wordt de dagvaarding in de meeste gevallen afgegeven bij een huisgenoot of op het postkantoor, waarna er een afhaalbericht achtergelaten wordt. 

De dagvaarding versturen als aangetekende brief is geen betekende dagvaarding en dus niet rechtsgeldig.

De dagvaardingsprocedure

De dagvaardingsprocedure lijkt misschien een wirwar van regels en stappen, maar met een beetje inzicht en de juiste ondersteuning kan het allemaal vlot en probleemloos verlopen. Laten we eens duiken in de verschillende fasen van dit interessante proces. 

Stap 1: Opstellen van de dagvaarding 

Het opstellen van een dagvaarding is een cruciale eerste stap. In dit document worden de eiser, de gedaagde, de feiten en de juridische gronden van de zaak uiteengezet. Het is belangrijk om een nauwkeurige en volledige dagvaarding op te stellen.

Een dagvaarding moet sowieso het volgende bevatten

 • De namen en adressen van de partijen: Dit zijn de namen van de eiser (de persoon die de rechtszaak start) en de gedaagde (de persoon tegen wie de rechtszaak is gericht).
 • De aard van de claim: Dit is een beschrijving van de reden waarom de eiser de rechtszaak start. Het moet duidelijk en specifiek zijn.
 • Het bewijs: Dit zijn de feiten die de eiser gebruikt om zijn claim te ondersteunen. Het kan bestaan uit documenten zoals facturen en afspraken.
 • De gewenste uitkomst: Dit is wat de eiser van de rechtbank wil krijgen. Dit is vaak het geld wat de gedaagde verzuimt te betalen.

Aangezien dit de basis vormt voor de rest van de procedure. Breyta kan u hierbij helpen door voor u een profesionele dagvaarding op te stellen. 

Stap 2: Betekenen dagvaarding 

Na het opstellen van de dagvaarding, moet deze officieel worden betekend aan de gedaagde. Dit betekent dat een deurwaarder het document persoonlijk aan de gedaagde overhandigt.

Het is belangrijk dat de betekening op de juiste manier gebeurt, aangezien dit de rechtsgeldigheid van de procedure waarborgt. Een dagvaarding betekenen moet dus altijd door een deurwaarder worden afgehandeld.

Stap 3: Reactie van de gedaagde en verdere procedure 

Na de betekening heeft de gedaagde de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de dagvaarding. Afhankelijk van de reactie kan de zaak voor de civiele rechter komen, waarbij beide partijen hun standpunten kunnen toelichten.

Het is belangrijk om gedurende de gehele procedure goed geïnformeerd en voorbereid te zijn, zodat je jouw belangen optimaal kunt behartigen tijdens de zitting. 

Bij Breyta begrijpen we hoe belangrijk het is om een goed opgestelde dagvaarding te hebben en een soepele procedure te doorlopen. Onze experts staan klaar om u te helpen bij het opstellen van een dagvaarding en u te begeleiden gedurende het hele proces. Neem contact met ons op voor meer informatie en om te bespreken hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Wat als de gedaagde partij niet naar de zitting komt?

Wanneer een gedaagde niet op de zitting bij de rechtbank verschijnt, kan dit ernstige gevolgen hebben. In de meeste gevallen zal de rechter een verstekvonnis wijzen, waarbij de eiser in zijn vordering wordt toegewezen zonder dat er naar het verweer van de gedaagde is gekeken.

Het is dus van groot belang om altijd bij de zitting aanwezig te zijn of jezelf te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Als je bij verstek veroordeeld bent, zorg dan dat je zo snel mogelijk een goede verstekdagvaarding naar de rechter stuurt. Meestal opgesteld door een

Met het verzoek vraag je aan de rechtbank om opnieuw de rechtszaak te behandelen. Dit zal zorgen voor uitstel van de uitspraak. Zorg uiteraard wel dat je op de volgende datum wel komt opdagen. Je kan een advocaat inschakelen om verweer te voeren, maar dit is niet verplicht.

Binnen één werkdag ontvang je een advies en kostenopgave. Geheel vrijblijvend. Wij gaan pas aan de slag na jouw toestemming.

Sparren over jouw incassozaak?

Bel ons gerust op 033-785 8470. 

Dan bespreken wij samen de beste aanpak.

  In 1 minuut doorverbonden met een incassoprofessional

 Vrijblijvend advies over de beste incasso-aanpak

✅  Op werkdagen van 08:00 – 20:00 uur

  Speciaal voor ondernemers

Veel gestelde vragen over verzet & verstekdagvaarding

K
L

Hoe moet een dagvaarding worden uitgebracht?

In de dagvaarding moet de volledige naam en woonplaats of bedrijfsgegevens van de eiser worden vermeld.

K
L

Wie maakt een dagvaarding op?

In een incassoprocedure maakt de incassospecialist de dagvaarding op.

In strafrechtelijke zaken stelt de officier van justitie de dagvaarding op.

K
L

Wat kost het opstellen van een dagvaarding?

Het opstellen van een dagvaarding kost minimaal 300€ dit is inclusief het laten betekenen van de dagvaarding een deurwaarder en griffiekosten.

Bij het winnen van de rechtzaak kunnen de kosten verhaald worden op de verliezer.

K
L

Wie stuurt de dagvaarding?

Een schuldeiser stuurt een dagvaarding naar de schuldenaar.

Een dagvaarding via aangetekende post sturen is echter niet rechtsgeldig.

Een dagvaarding moet altijd overhandigd worden door een deurwaarder.

K
L

Hoeveel tijd zit er tussen en dagvaarding en zitting.

In de wet staat dat er minstens 7 dagen moet zitten tussen het overhandigen van de dagvaarding en de zitting.

Klant ervaringen met incassobureau Breyta

Michael Netten
Michael Netten
25. April, 2024.
Professionele aanpak en netjes verzorgd. Aanrader als je iets te incasseren hebt :-)
Rob Quené
Rob Quené
25. April, 2024.
Op een prima manier geholpen! Men denkt mee in oplossingen die voor zowel de klant als het bedrijf het prettigst zijn en het resultaat is zoals gewenst. Uitstekende service!
Dani Dunsbergen
Dani Dunsbergen
8. Maart, 2024.
Ahmet Demirel
Ahmet Demirel
5. Maart, 2024.
We hadden een klant die niet wilde betalen. We hebben Breyta benaderd. Kees was heel duidelijk in zijn communicatie. We werden op de hoogte gehouden tijdens de gehele procedure. De klant heeft uiteindelijk betaald. We zijn superblij met dit bedrijf en zullen het zeker aanraden!
Geert Menting
Geert Menting
4. Maart, 2024.
Ik werd geconfronteerd met een verstekveroodeling, aangezien ik de dagvaarding niet had ontvangen. Hierdoor was ik genoodzaakt in verzet te gaan. In deze situatie heb ik contact opgenomen met Breyta, waar ik snel, deskundig en op een persoonlijke wijze werd bijgestaan door Kees. Na een analyse van de zaak kwam Kees met een helder plan van aanpak. Dit plan hebben we vervolgens samen succesvol uitgevoerd. Naast de kundigheid heb ik de persoonlijke aanpak en snelheid van communicatie als zeer prettig ervaren.
Jan-Willem Logtmeijer
Jan-Willem Logtmeijer
8. Februari, 2024.
Ellie Borgers
Ellie Borgers
9. Januari, 2024.
Alles is keurig geregeld.
Stan SB Woodshop
Stan SB Woodshop
4. Januari, 2024.
Ik wist niet dat het zo makkelijk, duidelijk, vriendelijk en bovendien snel geregeld kon worden. Als ik dit eerder had geweten had het mij een hoop tijd en moeite in het verleden kunnen schelen. Mocht het weer nodig zijn dan maak ik zeker weer gebruik van de diensten van Breyta!
Joëll J
Joëll J
23. November, 2023.
Super fijne ervaring met Breyta en Kees Post Na verschillende slechte recensies van andere partijen te hebben gelezen bij Breyta uitgekomen, die wel veel positieve recensies had. Ik begrijp nu waarom. Na het eerste contact advies gekregen om een pre-incassobrief te sturen. Nadat dit op niks was uitgelopen werd ik netjes gebeld met de vraag of ik het incassotraject wilde starten. Nadat ik hier bevestigend op geantwoord had werd het incassotraject gestart. Tijdens het incassotraject ben ik telkens netjes op de hoogte gehouden door Kees. Als ik laat in de avond belde was er altijd een medewerker aanwezig om mij te woord te staan en een terugbelverzoek achter te laten bij Kees. De volgende dag werd ik dan netjes gebeld door Kees. Uiteindelijk kwam er weinig tot geen (re)actie vanuit mijn debiteur. Toen we op het punt stonden om een gerechtelijke procedure te starten kregen we bericht dat mijn debiteur faillissement gaat aanvragen. Helaas. Ondanks deze domper wil ik Kees en zijn team toch enorm bedanken voor het meedenken en de fijne service tijdens het traject.
Sandra van Heel
Sandra van Heel
22. November, 2023.
Super tevreden over Breyta! Ik zal het iedereen aanraden als je op zoek bent naar een incassobureau die absoluut zijn afspraken nakomt. Ze reageren snel en ze doen er alles aan om je te helpen en houden je goed op de hoogte van de vorderingen.

Lees meer over incassozaken

Factuur niet betaald? 6 tips om betaald te krijgen

Factuur niet betaald? 6 tips om betaald te krijgen

Heb je openstaande facturen die niet worden voldaan? Het is frustrerend wanneer een klant de factuur niet betaalt. De betalingstermijn is verstreken, je hebt goed werk afgeleverd, maar de betaling blijft uit. Voor bedrijven, en zeker voor zzp'ers, is het al snel een...

Griffierecht hoger beroep 2024

Griffierecht hoger beroep 2024

Ben je het niet eens met een uitspraak van de rechter en wil je in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Dan moet je griffierecht betalen aan de rechtbank. We hebben deze griffiekosten voor je op een rijtje gezet, zodat je een afweging kan maken of het gaan in hoger...

× Chat met Breyta